Siirry sisältöön

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus

Tampereella on liikenneturvallisuuden lisäämiseksi päätetty hillitä ajonopeuksia asuinalueilla laskemalla aluenopeusrajoitus 30 km/h:een nykyisestä 40 km/h:stä. Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Aluenopeusrajoituksen muutos toteutetaan vuoteen 2021 mennessä. Samalla arvioidaan ja tehdään tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet. Aluenopeusrajoitusten muutokset tehdään asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asuinaluekohtaiset suunnitelmat.

Nopeusrajoituskyselyiden tulokset

Aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta on järjestetty kyselyt jo usean asuinalueen asukkaille ja siellä asioiville. Kyselyissä sai merkitä kartalle turvattomia paikkoja. Vastaukset koottiin kunkin aluekokonaisuuden kartalle.