Siirry sisältöön

Keskustan liikenneverkko

Ajankohtaista

Länsikeskustan liikenteen yleissuunnitelma

Tampereen länsikeskustan liikenteen yleissuunnitelmatyö aloitettiin kesällä 2018. Työssä määritetään Tammerkosken, Näsijärven, Hämeenpuiston ja Pyhäjärven rajaamien katujen liikenteellinen rooli sekä eri liikennemuotojen paikka katutiloissa.

Käytännössä työssä määritellään siis missä länsikeskustan kaduilla kulkee mikäkin kulkumuoto ja mihin suuntaan. Suunnitelma ei johda välittömiin investointeihin, vaan sillä muodostetaan kokonaiskuva miten katuja suunnitellaan ja kehitetään jatkossa.

Länsikeskustan liikenneverkkosuunnitelman lähtökohtana toimivat kaupungin aikaisemmat linjaukset: muun muassa keskustan strateginen osayleiskaava (2016), Viiden tähden keskusta -ohjelma (2018), Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma TAKLI (2013) ja ydinkeskustan katutilaohje (2014).

Liikennesuunnitelman tavoitteena on edistää keskustan houkuttelevuutta kaupallisten palveluiden keskuksena, asuinalueena ja ajanviettopaikkana. Tavoitteena on parantaa keskustan katutilojen laatua kaupunkikuvan, liikkumisen sujuvuuden, keskustan saavutettavuuden ja turvallisuuden kannalta.

Työssä järjestettiin kevättalvella 2019 kolme työpajaa elinkeinoelämälle, luottamushenkilöille ja sidosryhmille tavoitteiden ja tahtotilojen määrittämiseksi. Suunnitelman luonnoksia esiteltiin elokuun lopussa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Suunnitelmaratkaisuista kerättiin yleisöltä palautetta internetkyselyllä, joka oli avoinna 20.8. - 2.9.2019.

Yhteystiedot

Länsikeskustan liikenteen yleissuunnitelma, Tampereen kaupunki
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Länsikeskustan liikenteen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Lauri Vesanen
puhelin 040 582 9755

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma (TAKLI) valmistui 2013. Suunnitelmassa päivitettiin kuvaus keskustan liikennejärjestelmästä ja valmisteltiin keskustan liikenteellinen visio mm. keskustan tulevan osayleiskaavatyön ja keskustan kehittämisohjelman avuksi. Valmistuttuaan työ on ohjannut kaikkea keskustan liikenneverkkosuunnittelua.

TAKLIn keskeiset johtopäätökset

  • Keskustaan on helppo tulla kaikilla kulkumuodoilla. Keskustaan saavutaan nopeasti, jotta perillä voidaan olla hitaasti ja rauhallisesti. Tampereen keskusta tunnetaan "paikkojen verkostona", jossa liikkumisen kokemus on raikas ja turvallinen.
  • Kaupunkiraitiotie muodostaa Tampereen joukkoliikennejärjestelmän rungon ja Hämeenkatu keskustassa joukkoliikenteen pääakselin.
  • Kävelypainotusta vahvistetaan ydinkeskustassa luomalla keskustaan hidaskatualueita sekä laajentamalla kävelykatuja. Kadunvarsilla olleilta pysäköintipaikoilta vapautetaan tilaa kaupunkielämän käyttöön.
  • Pyöräilyn asemaa keskustassa selkiytetään ja toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Tavoitteena on toteuttaa keskustaan kattava pyöräteiden ja kaistojen verkko ja keskittää pyöräpysäköintiä laadukkaisiin pyöräpysäköintilaitoksiin. Kiireisemmät pyöräilijät viilettävät - erityisesti työmatkoilla - keskustaa sivuavilla "pyöräilyn laatureiteillä".
  • Ylimääräinen henkilöautoliikenne pyritään poistamaan ydinkeskustasta. Kaupungin ohittava liikenne ohjataan keskustan läpiajon sijaan Rantaväylän tunneliin ja Tampereen kehätielle. Keskustan katukehältä (Hämeenpuisto-Tampereen valtatie-Vuolteenkatu-Rautatienkatu-Satakunnankatu) autolla pääsee sujuvasti maanalaisiin ja katukehän varren pysäköintilaitoksiin. Katuverkon suunnittelua ohjaa lohkoperiaate, jonka mukaisesti Hämeenkatu ja Tammerkoski jakaa keskustan kehän sisäpuolisen alueen neljään osaa, joiden välinen moottoriajoneuvoliikenne kulkee keskustan katukehän kautta.

Yhteystiedot

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104