Siirry sisältöön

8.6. - 22.6.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 8.6. - 22.6.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Multisillan alueen katusuunnitelmat

Terävänkadun, n:o 1/20943, Akselinkujan, n:o 1/20944 ja Terävänpolun, n:o 1/20945 katusuunnitelmaehdotukset Multisillan kaupunginosassa, TRE: 3648/10.03.02/2020.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu alueen uuden asemakaavan n:o 8647 mukaisten Terävänkadun, Akselinkujan ja Terävänpolun toteuttamista varten. Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen täydennysrakentaminen. Kaavassa on esitetty uusi tontti päiväkodille ja asumista noin 250 asukkaalle.

Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty alueen uudet katu- ja kevyen liikenteen järjestelyt. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa nykyiseen asuinkortteliin, lännessä Lempääläntiehen, idässä suurjännitelinja-alueeseen ja teollisuuskortteleihin sekä etelästä metsäiseen Perkkoonpuistoon. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Lempääläntiehen liittyvä Terävänkatu on noin 180 metriä pitkä tonttikatu. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan katu on asfalttipäällysteinen ja sen ajoradan leveys on valtaosin 6,00 metriä. Kadun eteläreunaan on suunniteltu 2,50 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä, joka on erotettu ajoradasta osittain reunakivellä ja osittain kivetyllä välikaistalla. Välikaista on tulevan päiväkodin kohdalla ja välikaistalla on kadunsuuntaisia pysäköintipaikkoja ja katupuita. Pysäköintipaikat on arkisin varattu päiväkodin saattoliikenteelle katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyjen liikennemerkkien avulla. Terävänkadun päässä on kääntöpaikka.

Akselinkuja on Terävänkatuun nähden poikittainen noin 140 metriä pitkä kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Akselinkuja on Terävänkadun pohjoispuoliselta osaltaan murskepintainen jalkakäytävä, jonka leveys on 3,20 metriä. Käytännössä tämä osuus on alueella nykyisin oleva käytävä. Akselinkuja on Terävänkadun eteläpuoliselta osaltaan asfalttipäällysteinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 4,00 metriä. Tämän väyläosan länsireunalla on istutettavia puita ja pensaita.

Akselinkujan eteläpäässä on Terävänpolku, jonka pituus on noin 150 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Terävänpolku on asfalttipäällysteinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 4,00 metriä. Terävänpolku liittyy lännestä Lempääläntien nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon ja itäpäästä väylä liittyy nykyiseen metsäpolkuun. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Terävänpolun länsipäähän väylän vierialueille on esitetty maastonmuotoilua ja puustoistutuksia. Kadun ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin tai maastoon.

Kadun ja kevyen liikenteen väylien korkeusasemat on suunniteltu, tuleva maankäyttö ja nykyinen ympäristö huomioon ottaen, keskimäärin noin nykyisen maanpinnan tasoon.

Uusien katujärjestelyiden myötä kaikille väylille tulee uusi katuvalaistus.

Kohteet sisältyvät perustamistöiden osalta kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068