Siirry sisältöön

28.8. - 11.9.2019

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 28.8. - 11.9.2019 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Raitiotiehen liittyvät Hatanpään valtatien katusuunnitelmat

Dno TRE: 5186/10.03.02/2019

- Hatanpään valtatie, väli Hämeenkatu - linja-autoaseman tonttiliittymä, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20751.

- Suvantokatu, väli Hatanpään valtatie - Ratinankuja, katusuunnitelmaehdotus nro 1/20752.

- Aleksanterinkatu, väli Otavalankatu - Hatanpään valtatie, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20753.

Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmille osuuksille. Välillä Hervanta - Pyynikintori - Tays raitiotien rakentaminen on jo käynnissä.

Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019, että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen valtatie. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän rakentamisesta Hatanpään valtatielle päätetään kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2019.

Hatanpään valtatien osalta suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä. Katualueen leveys vaihtelee suunnittelualueella noin 28 - 34 metrin välillä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpään valtatien ajoradan ja raitiotiekäytävän päällystemateriaalina käytetään nupukiveä ja graniittilaattaa katuosuudella Hämeenkatu - Verkatehtaankatu sekä asfalttibetonia ja betonikiveä katuosuudella Verkatehtaankadusta etelään. Raitiotie kulkee koko ko. katuosuuden matkalla katualueen keskellä. Raitiotien päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide. Raitiotiekäytävän leveys vaihtelee 6,5 - 8,0 metrin välillä. Hatanpään valtatien ko. katuosuudella raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,5 metriä, pysäkkilaiturien pituus on 47 metriä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpään valtatien ajorata on katuosuudella Hämeenkatu - Verkatehtaankatu 1+1 kaistainen ja bussipysäkit sijaitsevat ajoradan itä- ja länsireunoilla. Katuosuudella Verkatehtaankatu - Suvantokatu ajorata on pääosin 1+2 kaistainen, joista keskimmäinen kaista on vain raitiotieliikenteelle. Katuosuudella Suvantokatu - Vuolteenkatu ajorata on 3+3 kaistainen, joista kaksi keskimmäistä kaistaa on vain raitiotieliikenteelle. Tällä katuosuudella on bussipysäkki ajoradan itäreunalla. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään ajorata on myös 3+3 kaistainen, joista kaksi keskimmäistä kaistaa on vain raitiotieliikenteelle. Tämä katuosuuden läntisin ajokaista toimii pääosin bussipysäkkialueena. Hatanpään valtatiellä ajoneuvoliikenteen kaistaleveys on koko suunnittelualueella 3,25 - 4,0 metriä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoneuvoliikenne kielletään Hatanpään valtatiellä katuosuudella Verkatehtaankadusta pohjoiseen, lukuun ottamatta taksi-, bussi- ja tontille ajo- sekä huoltoliikennettä.

Hatanpään valtatiellä jalankulkuyhteyksiä parannetaan muokkaamalla ja lisäämällä suojatieylityskohtia sekä ylityspaikkoja. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymäalueella Hämeenkadun ylityspaikat toteutetaan noin 7,0 ja 9,0 metriä leveinä sekä Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet noin 10,0 metriä leveinä. Ko. liittymäalue muotoillaan raitiotieliikenteelle sopivaksi. Nykyinen Verkatehtaankadun liittymän eteläpuolella oleva Hatanpään valtatien ylittävä suojatie siirretään ko. liittymän pohjoispuolelle. Otavalankadun kohdalle toteutetaan uusi ylityspaikka Hatanpään valtatien yli. Katuosuudelle Suvantokatu - Vuolteenkatu raitiotiepysäkin pohjoispuolelle toteutetaan uusi suojatieyhteys. Vuolteenkadun pohjois- ja eteläpuolella olevat suojatiet sekä linja-autoaseman kohdalla oleva suojatie pysyvät nykyisillä sijainneilla.

Hatanpään valtatien itäreunan, katuosuuden Aleksanterinkadusta pohjoiseen, kävelyolosuhteita parannetaan leventämällä nykyistä jalankäytävää, mikä mahdollistaa terassialueiden laajentamisen. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan katuosuudella ns. Suomen Pankin aukio - Verkatehtaankatu jalkakäytävän leveys on pääosin noin 5,8 metriä. Katuosuudella Verkatehtaankatu - Aleksanterinkatu itäreunan jalkakäytävän leveys vaihtelee välillä noin 3,7 - 6,0 metriä. Sorin aukion kohdalle toteutetaan katuosuuden itäreunaan uusi eroteltu 5,0 metriä leveä jalkakäytävä ja pyörätie. Tällä väyläosuudella jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 2,5 metriä. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään kadun itäreunan jalkakäytävä säilyy nykyisellään, leveys 2,9 - 4,4 metriä.

Hatanpään valtatien länsireunalla, katuosuudella Hämeenkatu - Suvantokatu, jalkakäytävän leveys vaihtelee välillä noin 3,5 - 5,0 metriä. Katuosuudella Suvantokatu - Vuolteenkatu kadun länsireunan jalankulku on katualueen tilanahtauden vuoksi sijoitettu osittain Ratinan Kulma kauppakeskuksen tontin/pihan alueelle. Siltä osin kuin tällä katuosuudella länsireunan jalkakäytävä on katualueella, niin sen leveys on pääosin noin 3,5 metriä. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään länsireunan jalkakäytävän ja bussipysäkkien odotustilan leveys on 3,0 metriä.

Jalkakäytävien pintamateriaaleina on koko suunnittelualueella pääosin graniittikiveys tai betonikiveys, myös asfalttibetonia on muutamilla katuosuuksilla.

Pyöräilyväyliä parannetaan katusuunnitelmaehdotuksen mukaan koko suunnittelualueella mm toteuttamalla Hatanpään valtatien länsireunalle 3,0 metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie. Hämeenkadulle, Hatanpään valtatien liittymäalueen pohjoispuolelle, toteutetaan noin 70 metriä pitkä kaksisuuntainen pyörätieosuus. Tällä parannetaan pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyn pääreitin jatkuvuutta. Pyöräteiden pintamateriaalina on katuosuudella Hämeenkatu - Verkatehtaankatu graniittilaatta ja katuosuudella Verkatehtaankadusta etelään asfalttibetoni. Pyörätie erotellaan pääosin jalankulusta puurivillä ja pyöräpysäköintipaikoilla. Pyörätien kulkusuunnat erotellaan toisistaan asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla.

Hatanpään valtatiellä Suvantokadun liittymän läheisyydessä oleva nykyinen taksiasema pysähtymispaikkoineen siirretään Suvantokadulle nykyisten invapysäköintipaikkojen jatkoksi. Tästä johtuen Koskikeskuksen parkkihallin kääntymiskaistaa lyhennetään. Suvantokadulla, katuosuudella Hatanpään valtatie – Ratinankuja, pohjoista ajokaistaa siirretään etelämmäksi ajoratojen välistä keskikoroketta kaventamalla. Näin saadaan tilaa leventää invapysäköintiruutuja sekä invapaikkojen ja pyörätien välissä olevaa välikaistaa. Tällä parannetaan invapaikkojen käyttäjien ja pyörätien käyttäjien liikenneturvallisuutta. Muilta osin Suvantokadun ko. katuosuus säilyy nykyisellään.

Aleksanterinkadun, Hatanpään valtatien ja Suvantokadun liittymäalue muotoillaan uudelleen raitiotien linjauksen johdosta. Aleksanterinkadun ajorata-pysäköintiin tehdään myös muutoksia katuosuudella Otavalankatu - Suvantokatu.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Hatanpään valtatien katuosuuden osalta katuvalaistus on suunniteltu uudelleen.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta, saneeraustyön yhteydessä, Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Raitiotieallianssi
Tarmo Keski-Loppi
puhelin 040 862 1643

Raitiotieallianssi
Jukka Heinonen
puhelin 040 863 0789