Siirry sisältöön

22.11. - 7.12.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 22.11. - 7.12.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Isokuusen alue

Isokuusen uuden asemakaavan 8717 myötä alueelle on suunniteltu uusia maankäyttöä palvelevia katuja sekä aukio. Vuoreksen puistokadulle välillä Aihkinkatu - Sydänpuunkatu sekä Isokuusenkadulle on laadittu katusuunnitelman päivitysehdotus. TRE: 7732/10.03.02/2021.

  • Lounatuulenraitti, suunnitelma n:o 1/21257, Vuores
  • Lounatuulenrinne, suunnitelma n:o 1/21258, Vuores
  • Isokuusentanhua, suunnitelma n:o 1/21259, Vuores
  • Vuoreksen puistokatu väli Aihkinkatu - Sydänpuunkatu, suunnitelma n:o 1/21260, Vuores
  • Isokuusenkatu, suunnitelma n:o 1/21506, Vuores

Lounatuulenraitti

Lounatuulenraitti on uusi maankäyttöä palveleva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva katu, jolla huoltoajo on sallittu katuvälillä Mistralinkuja - Lounatuulenrinne. Asfaltti- ja betonikivipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 290 metriä. Lounatuulenraitin katualue on pääosin 14-15 metriä. Lounatuulenraitille sijoittuu katupuita ja muita istutuksia.

Lounatuulenrinne

Lounatuulenrinne on uusi maankäyttöä palveleva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva katu, jolla on sallittu tontille ajo kortteliin 7748. Asfaltti- ja betonikivipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä. Lounatuulenrinteen katualueen leveys vaihtelee 15-33,5 metriin. Lounatuulenrinteelle sijoittuu katupuita ja muita istutuksia, sekä yhdyskuntajätteen lähikeräyspiste.

Isokuusentanhua

Isokuusentanhua on uusi maankäyttöä palveleva katuaukio. Aukio sijoittuu Vuoreksen puistokadun länsi- ja itäpuolelle. Asfaltti- ja betonikivipäällysteiseksi suunnitellun aukion pituus on yhteensä noin 150 metriä. Isokuusentanhuan katualueen leveys vaihtelee 19-37 metrin välillä. Isokuusentanhualle sijoittuu katupuita ja muita istutuksia sekä taidetta.

Vuoreksen puistokatu, väli Aihkinkatu - Sydänpuunkatu

Vuoreksen puistokatu on nykyinen kokoojakatu. Maankäyttö kadun itäpuolella on muuttunut asemakaavan 8717 myötä, ja tästä syystä on laadittu uusi katusuunnitelmaehdotus. Katuosuuden pituus on noin 550 metriä. Kadun linjaus muuttuu Honkakuusenkadun liittymästä 140 metriä pohjoiseen välisellä osuudella. Tälle osuudelle sijoittuvat linja-autopysäkit. Lisäksi kadun nykyinen poikkileikkaus muuttuu ja kadulle tulee kadunsuuntaista pysäköintiä sekä katupuita.

Isokuusenkatu

Isokuusenkatu on nykyinen kokoojakatu, joka on rakennettu 1. vaiheen mukaisena murskepintaisena katuna, jonka ajoradalla on suoja-asfaltti. Kadun pyöräily- ja liikenneturvallisuusjärjestelyjä on päivitetty aiemmin hyväksytystä katusuunnitelmasta, ja tästä syystä on laadittu uusi katusuunnitelma. Kadun pituus on 620 metriä ja katualueen leveys vaihtelee 20,50 metristä 23 metriin.

Katualueiden pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen avulla nykyiseen hulevesiviemäriin. Kaduille ja aukiolle rakennetaan katuvalaistus.

Katujen rakennustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Hipposkylänkuja

Hipposkylänkujan katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21364, Kissanmaan kaupunginosassa, TRE:7723/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus koskee uuden asemakaavan mukaista katuyhteyttä Hippoksenkadulta etelään. Ehdotuksen mukaan katu toteutetaan pyöräkatuna, jossa polkupyöräliikenteellä on ajoneuvoliikenteeseen nähden ensisijainen asema. Suunnitellun pyöräkadun ajoradan leveys on 5,5 metriä, ja sen päällyste on punertavan sävyinen asfaltti. Kadun itäreunalle on suunniteltu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä, joka erotetaan ajoradasta reunakivellä. Kadun eteläpäässä on pieni kääntöpaikka. Katuvalaistus on suunniteltu kadun itäreunalle.

Katualueen hulevedet johdetaan reunakivien ja pinnankallistusten avulla ritiläkantisiin hulevesikaivoihin. Kadun keskiosalle länsireunaan on suunniteltu hulevesien imeyttämiseksi viherpainanne, johon on sijoitettu katupuita ja pensasistutuksia. Kadun reuna-alueiden pintamateriaalit tarkentuvat jatkosuunnittelussa, ja ne yhteensovitetaan viereisten kiinteistöjen piha-alueiden ratkaisujen kanssa.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796