Siirry sisältöön

17.5. - 31.5.2021

Suunnitelmaehdotus on nähtävänä 17.5. - 31.5.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Yliopistonkatu

Yliopistonkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/21417 XVII kaupunginosassa (Tulli), Dno TRE:3562/10.03.02/2021.

Yliopistonkadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä katuympäristön viihtyisyyden ja laadun parantamistarpeiden vuoksi. Se pohjautuu hyväksyttyyn Yliopistonkadun yleissuunnitelmaan (Yhdyskuntalautakunta 22.12.2020). Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. liikennejärjestelyt, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus, istutukset ja katukalusteet.

Keskeisenä tavoitteena on ollut osoittaa pyöräilylle ja jalankululla erilliset väylät hyväkuntoiset, suuret lehmukset säilyttäen, joukkoliikenteen tarpeet huomioon ottaen sekä katuympäristön arvot tunnistaen. Myös kadun valaistus on nähty tarpeelliseksi uusia.

Yliopistonkadun itäreunan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan jalkakäytäväksi. Kadun länsireunan jalkakäytävä säilyy entisellään välillä Åkerlundinkatu - Itsenäisyydenkatu. Kalevantien ja Åkerlundinkadun välillä nykyinen kadun länsireunan jalkakäytävä kavennetaan ja sen sekä erotuskaistan väliin on esitetty yksisuuntainen pyörätie. Jalkakäytävien pintamateriaaliksi on esitetty nykyisen mukaisesti asfaltti paitsi Tampere-talon ja Marriott-hotellin edustalla kiveys.

Kadun suojatieylitykset sekä jalankulkuyhteydet Tampere-talon, Sorsapuiston ja Attilan kohdalla toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisina mm. kadun kaltevuuksien ja pintamateriaalien sekä valaistustasojen osalta. Kadun viherkaistoille on esitetty penkkejä jalkakäytävien viereen. Katualue valaistaan nykyisen kaltaisesti ripustetuin valaisimin. Valaisinpylväät toteutetaan raitiotien pylväiden tikasrakennetta mukailevilla pylväillä.

Pyöräväylät esitetään pääosin yksisuuntaisina 1,75 - 2 m leveinä pyöräteinä ja -kaistoina ajoradan viereen, mutta välille Kalevantie - Sorsapuisto on kadun itäosaan esitetty kaksisuuntainen 3 m leveä pyörätie. Pyörätiet päällystetään punaisen sävyisellä asfaltilla. Suunnittelualueelle on osoitettu runsaasti pyöräpysäköintiä: yhteensä yli 100 paikkaa.

Moottoriajoneuvoliikenteen osalta ajorata muuttuu pääosin kaksikaistaiseksi 3,5 m levein ajokaistoin. Kalevantien ja Itsenäisyydenkadun liittymissä säilyy nykyisenkaltaiset kääntymiskaistat. Åkerlundinkadun liittymäalue toteutetaan kivettynä, mikä korostaa liittymän roolia eri liikennemuotojen risteämiskohtana ja parantaa liikenneturvallisuutta. Muilta osin katuliittymät säilyvät nykyisellään. Kadunvarteen on esitetty seitsemän pysäköintiruutua.

Joukkoliikenteen pysäkkiratkaisuina on esitetty nykyisen kaltaiset ajoratapysäkit katettuine odotustiloineen Tampere-talon lähellä sekä Attilan edustalla. Tilausajoliikenteelle on esitetty lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja ajoradan yhteyteen Tampere-talon kohdalle yhteensä viisi.

Yliopistonkadun nykyiset lehmukset säilyvät entisellään lukuun ottamatta Tampere-talon ja Marriott-hotellin edustaa. Sillä kohdin muuta katujaksoa huonokuntoisemmat lehmukset poistetaan ja tilalle istutetaan uudet. Ratkaisu mahdollistaa kaksisuuntaisen pyörätiejakson sekä tilausbussipysäköinnin toteuttamisen. Nykyisten erotuskaistojen puiden alustat huonokuntoisilla kohdilla muutetaan monilajiseksi nurmi- ja maanpeittokasvillisuudeksi.

Yliopistonkadun ajorata kuivatetaan nykyiseen hulevesiviemäriverkostoon pääosin nykyisten hulevesikaivojen avulla. Yksisuuntaisten pyöräteiden sekä jalkakäytävien hulevedet pyritään ohjaamaan viherkaistoille. Kadun korkeusasema säilyy entisellään.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2021 ja 2022 vuosisuunnitelmiin ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2021.

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296

Suunnittelija WSP Finland Oy
Yksikönpäällikkö
Hannele Kemppi
puhelin 050 564 8792