Siirry sisältöön

14.9. - 28.9.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 14.9. - 28.9.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Heikkilänkatu

Heikkilänkatu 14 kaupan tonttiliittymän kohdan katusuunnitelmaehdotus nro 1/20899, Pappilan kaupunginosassa, Dno TRE:4945/10.03.02/2020.

Heikkilänkadulle on tulossa uusi vähittäiskauppa ja sen tontille kohdistuvan liikenteen sujuvoittamiseksi pitää tehdä uusia liikennejärjestelyjä. Tonttiliittymä on suunniteltu liikennevalo-ohjattuna ja se sisältää keskisaarekkeellisen suojatien. Lisäksi etelän suunnasta ajettaessa liittymään on suunniteltu oma kääntymiskaista tontille. Ajokaistat kohdassa on suunniteltu 3,5 – 3,75 metrin levyiseksi. Heikkilän-kadun länsipuolella olevaa jalankulku- ja pyörätietä siirretään tontin kohdalla ja levitetään 5,0 metriin. Pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä ja avo-ojilla.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden 2020 aikana.

Suunnittelija / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Marko Turkki
puhelin 0400 512 123

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Sarvijaakonaukio

Sarvijaakonaukion katusuunnitelmaehdotus, Kalevan kaupunginosassa, Dno TRE: 4956/10.03.02/2020.

Sarvijaakonaukio sijaitsee Rieväkadun, Sammonkadun, Sarvijaakonkadun sekä asuinkiinteistön rajaamalla alueella. Nykyisin aukio on jäsentelemätön ja osittain sorapintainen ja osittain asfalttipäällysteinen. Siitä on kulku raitiotiepysäkille, asuinrakennuksiin sekä liiketiloihin.

Aukion uudelleenjäsentelyn on tarkoitus lisätä alueen viihtyi-syyttä, turvallisuutta sekä sovittaa alue tulevaan korkealuokkaiseen ympäristöön. Suunnitelman pintamateriaali- ja istutusvalinnoissa on noudatettu Jäähallinkaaren katusuunnitelman periaatteita, jolla yhtenäistetään alueen kaupunkikuvaa.

Aukion pintamateriaali on betonikiveys. Kulkuväyliä jäsennellään istutuslaatikoilla, joihin istutetaan katupuita ja -pensaita. Kulkuväylien suunnittelussa on huomioitu sujuva jalankulku, pyöräily ja esteetön liikkuminen aukiolla.

Alueen pintavedet kerätään pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin, joista vedet johdetaan hulevesiviemäreissä pois alueelta.

Aukion rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alustavaan vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristösuunnittelija
Jyrki Lehtimäki
puhelin 044 423 5405

Afry Finland Oy
Projektipäällikkö
Annika Jalonen
puhelin 040 591 4877