Siirry sisältöön

11.5. - 26.5.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 11.5. - 26.5.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kansikatu ja Kansikuja

Kansikadun ja Kansikujan katusuunnitelmaehdotukset n:o 1/20894 ja 1/20895, Kalevanharjun (XVIII) kaupunginosassa, Dno TRE: 2672/10.03.02/2020.

Kansikatu ja Kansikuja ovat uusia asemakaavan mukaisia katuja/yhteyksiä, jotka toteutetaan Kansi-areena hankkeeseen liittyen.

Kansikatu sijoittuu Kalevantien eteläpuolelle tulevan As Oy Tampereen kannen Opaali (rakennus1) ja nykyisen Sorinkadun ja rautatien välissä sijaitsevan vuonna 1912 rakennetun pienen mittakaavan puutalokorttelin väliin. Kansikatu rajoittuu pohjoisessa Kalevantiehen ja etelässä Kansi-areenan kansitasoon. Puutalokorttelin viereen Kansikadun länsipuolelle on katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty noin 2 – 3 metriä leveä istutusalue, joka sijoittuu korkeusasemaltaan tulevaa Kansikatua alemmaksi. Itäreunalta Kansikatu rajoittuu tulevaan As Oy Opaali -rakennukseen. Kansikadun leveys vaihtelee ja keskimääräinen leveys on noin 6,0 metriä. Kansikadun päällystemateriaaliksi on suunnitelmissa esitetty luonnonkiveä ja betonikiveä. Kansikadun yhteys toimii areenan pelastustienä, jossa myös huoltoajo on sallittu. Kadulle tulee lisäksi katusulatus. Kansikadun pituus on noin 60 metriä.

Kansikuja sijoittuu Sorinkadun ja areenan väliin vanhan puutalokorttelin eteläpuolelle. Kansikujan eteläpuolelle on rakenteilla As Oy Tampereen Wallesmanni, johon Kansikuja osaltaan myös rajoittuu. Kansikuja on pääasiassa portaat, joita pitkin pääsee Sorinkadulta Kansi-areenan kansitasolle. Portaat on tarkoitus toteuttaa luonnonkivipintaisina ja niiden leveys on noin 6.0 metriä. Kansikujalle toteutetaan myös esteetön reitti areenan kansitasolle hissiyhteytenä. Kansikujan portaiden pituus on noin 20 metriä ja korkeustason nousu noin 5,0 metriä. Kansi-areenan kansitasolle rajoittuvan yläosan tasaisen osuuden pituus noin 15 metriä. Kansikujalle tulee katusulatus.

Kansikadun ja Kansikujan pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin ja kuivatuskouruihin.

Kansikadun ja Kansikujan rakentaminen on jo alapuolisten betonirakenteiden osalta aloitettu ja lopulliset pinnat tehdään vuoden 2021 keväällä.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Hankekehityspäällikkö
Markku Ahonen
puhelin 040 806 4369

Katusuunnittelu Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelija Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Porrassuunnittelija Ramboll Finland Oy
Eero Särkkä
puhelin 0400 266 609

Ristinarkuntie

Ristinarkuntien jalankulun ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus välillä Vehnämyllynkatu - Sammon valtatie, Ristinarkun kaupunginosassa, TRE:8146/10.03.02/2017.

Ristinarkuntie on osa pyöräilyn pääreittiä ja asemakaavamuutoksen yhteydessä pääreittiä haluttiin parantaa ja mahdollistaa erotellun jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen.

Ristinarkuntien yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan erotelluksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Asfaltoidun väylän leveys on 4,5 metriä. Kadun poikkileikkaus pysyy muuten ennallaan. Ristinarkuntiellä sekä Sammon valtatiellä siirretään nykyisiä linja-autopysäkkikatoksia siten että jalankulku ja pyöräily sijoittuvat katoksen taakse ja näin saadaan parannettua jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

Alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen avulla nykyiseen hulevesiviemäriin.

Ristinarkuntien jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentamistyöt sisältyyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Sammonaukio

Sampolan pihaan liittyvän Sammonaukion viheralueen katusuunnitelmaehdotus, Liisankallion kaupunginosassa, Dno TRE: 2672/10.03.02/2020.

Sammonaukio sijaitsee Liisankalliossa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, ja Sampolan modernistinen rakennus on luokiteltu rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi kohteeksi.

Sammonaukion katuviheralue liittää toisiinsa Sammonaukion katualueen ja Sampolan pääsisäänkäynnin välisen pihatilan. Alue rajautuu lännestä Kalevan puistotiehen, luoteesta Sammonaukion muuhun katutilaan, pohjoisesta, koillisesta ja idästä Sammonkatuun ja etelästä Sampolan pääsisäänkäyntiin ja katuviheralueen kanssa kokonaisuutena suunniteltuun Sampolan piha-alueeseen. Sammonaukion kaakkoiskulman katusuunnitelmaehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä parantaa kaupunkikuvaa. Sammonaukion liikennejärjestelyt ovat myös muuttuneet Tampereen raitiotien rakentamisen myötä. Katusuunnitelmaehdotus liittyy raitiotien aiheuttamiin muutoksiin Sammonaukion kaakkoiskulmassa, Sampolan kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Sammonaukion katuviheralueen pintamateriaalit, rakenteet ja valaistus on suunniteltu Sampolan pihan alkuperäissuunnitelmaa ja rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen. Nurmialueelle sijoittuva rinne toimii osana Sampolan pihan maljamaista tilaa, joka mahdollistaa esimerkiksi oleskelun, opetuksen ja erilaiset tapahtumat. Oleskelurinteenä toimiva nurmialue luo myös selustan vilkkaalle liikenneympäristölle.

Alueen pintavedet ohjataan nurmi- ja istutusalueiden loiviin imetyspainanteisiin. Näitä istutusalueita reunustavien tukimuurien päälle asennetaan istuintasoja. Katuviheralueelle istutettavat puut jatkavat ympäröivien puistokatujen puurivejä. Alueen itäisimmälle viheralueelle on osoitettu aluevaraus taideteokselle.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristösuunnittelija
Jyrki Lehtimäki
puhelin 044 423 5405

Ympäristösuunnittelu / Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
Projektivastaava
Krista Muurinen
puhelin 040 73 78 176

Väinämöisenkuja ja Sämpsykkä

Väinämöisenkujan ja Sämpsykän katusuunnitelmaehdotukset n:o 1/20975 ja 1/20976, Kalevan kaupunginosassa, Dno TRE: 2673/10.03.02/2020.

Väinämöisenkujan katusuunnitelmaehdotus on laadittu uuden asemakaavan aiheuttamien muutosten vuoksi. Kadun sijainti säilyy pääasiassa nykyisellään, mutta sen päähän on suunniteltu kääntöpaikka. Asfalttipäällysteiseksi ja reunakivelliseksi suunnitellun kadun pituus on noin 130 metriä. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. Kadun länsipuolelle on suunniteltu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jonka leveys on 4,0 metriä. Ajoradan länsipuolelle on merkitty kadunvarsipysäköintipaikkoja. Pyörätien ja jalkakäytävän sekä pysäköintipaikkojen välinen noin 5,5 metriä leveä välikaista nurmetetaan ja kaistalle istutetaan katupuita ja sijoitetaan valaisinpylväitä. Nykyisiä katualueella olevia puita poistetaan tarvittavilta osin.

Sämpsykkä on asemakaavassa esitetty jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Asfalttipäällysteisen kadun pituus on noin 20 metriä, ja se johtaa Väinämöisenkujan kääntöpaikalta Pellervon päiväkodin kiinteistölle. Sämpsykän päällystetyn osuuden leveys on 3,0 metriä.

Alueen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla uusiin hulevesikaivoihin. Väinämöisenkujan välikaista muotoillaan painanteeksi hulevesien hallinnan parantamiseksi.

Kadun rakennustöiden yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796