Siirry sisältöön

Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelun perustana ovat koko kaupunkiseudun ja kaupungin kehittämistarpeet, jotka on mainittu kaupunkistrategiassa.

Yleissuunnitelmat kuten keskustan osayleiskaava ohjaavat liikenneratkaisuja. Katuverkon suunnittelu aloitetaan jo kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi suunnitellaan liikenteen ohjausta, kuten liikennevaloja ja erilaisia liikenteen informaatiojärjestelmiä sekä kaduille liikennemerkkejä, viitoituksia ja tiemerkintöjä.

Isoimmista kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvistä hankkeista muodostetaan projekteja, ja ne aiheuttavat usein laajoja muutoksia kaupunkiympäristössä. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät suurissa hankkeissa vuosia.

Ajankohtaista

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma ohjaa liikkumisen suunnittelua ja kokoaa yhteen liikkumisen tavoitteet ja toimenpiteet. Se kuvaa, miten Tampereen strategiassa esitetyt tavoitteet toteutuvat kaupunkiliikkumisessa. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tarkastelee liikkumista ja tavoiteltavia toimenpiteitä kestävyyden eri näkökulmista: ilmasto, tasa-arvo, tehokkuus, ympäristöterveys, aktiivisuus ja turvallisuus.

Tampereen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma eli SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.5.2021.

Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16