Siirry sisältöön

Ulkovalaistus

Tampereella on katuvaloverkkoon liitettyjä valaisimia noin 41 500 kpl ja katuvalokeskuksia runsaat 320 kpl.

Vaikka katuvalaisimien lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut, on katuvalaistukseen käytetty energiankulutus laskenut.

Käytettävät lampputyypit jakautuvat eri luokkiin seuraavasti:

Käytetty lampputyyppi v. 2017
Suurpainenatrium60 %
LED 20 %
Elohopeahöyry 12 %
Monimetalli
7 %
Muut 1 %

Suunnittelu

Valaistuksen suunnittelun lähtökohtana Tampereella ovat kansainväliset standardit ja kansalliset laatumäärittelyt sekä ohjeet. Ulkovalaistuksesta on teetetty vuonna 2003 tarveselvitys joka on päivitetty vuonna 2011, jonka lisäksi valaistuksen määrittelyn ja suunnittelun lähtötietona käytetään aluekohtaisia yleissuunnitelmia.

Valaistuskohteet suunnitellaan pääasiassa noin vuosi ennen toteutusta. Joitakin pienempiä kohteita suunnitellaan kuukausia ennen rakentamista. Lisäksi on ns. SR-urakkakohteita, joissa urakoitsija vastaa kohteen suunnitelmien toteuttamisesta.

Suunnitelmia tekevät kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelu ja ulkopuoliset puitesopimuskumppanitoimistot sekä lisäksi yksittäisen kilpailutuksen voittaneet suunnittelutoimistot.

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua valaistuksen toteutuksen lähtökohtiin kuten valaistusluokitus- ja valaistustapakarttaan sekä suunnittelun ohjeistukseen.

Rakentaminen

Katuvalaistusrakentamista tehdään vuoden ympäri. Suurin osa rakentamisesta tehdään keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta talvellakin uutta valaistusta rakennetaan.

Rakennettavat kohteet määritellään aina kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Vuosittain ulkovalaistusverkko kasvaa noin 100 - 200 kpl valopisteellä ja olemassa olevia valaisimia uusitaan 1500 - 2000 kpl.

Tampereen kaupungilla on ulkovalaistuksen rakentamisesta kilpailutettu vuosisopimus kolmen eri palveluntuottajan kanssa.

Työskentely Tampereen ulkovalaistusverkolla vaatii luvan. Luvan nimi on ilmoitus työstä katuvaloverkolla ja se haetaan alla olevalla lomakkeella kunnossapitourakoitsijalta. Ilman kyseistä lupaa työskentely ulkovalaistusverkolla on kielletty.

Käyttö- ja kunnossapito

Tampereen ulkovalaistusverkko on dokumentoitu ICT-järjestelmään ja kunnossapidon dokumentointi sekä seuranta hoidetaan myös samalla järjestelmällä.

Vikailmoitukset järjestelmään tulevat internetin vikailmoituspalvelusta ja valaistuksen ohjausjärjestelmästä. Vaaraa aiheuttavat viat korjataan välittömästi ja muut viat pyritään korjaamaan kahden viikon aikana siitä, kun ilmoitus on saapunut kunnossapitourakoitsijalle. Joidenkin vikojen, kuten esim. maakaapelivikojen ja erikoisvalaisinvikojen osalta korjausaika on pidempi.

Kunnossapitourakoitsijana toimii Tampereen Vera Oy, jonka kanssa Tampereen kaupungilla on kunnossapidon palvelusopimus.

Käytönjohtajana toimii Jussi Kulomäki kaupunkiympäristön palvelualueelta.

Ulkovalaistuksen viankorjaukset

Viat, jotka korjattu
vasteajassa (2 vko)

Viat joihin reagoitu
vasteajassa (2 vko), mutta korjaaminen kestänyt kauemmin
Korjaamattomat viat
(siirretty seuraavalle vuodelle)

Viat
yhteensä

Valopisteitä
yhteensä


Määrä (kpl)
%
Määrä (kpl) %
Määrä (kpl)
%
Määrä (kpl)
%
Määrä (kpl)
2008
1628
57,0
1056
37,0
172
6,02
2856
7,63
37421
2009 915
48,4
854
45,2
1206,35
1889
5,05
37410
2010
1043
49,0
932 43,8
152
7,15
2127
5,68
37533
2011
2142
56,9
1508
40,1
112
3,0
3762
9,79
38438
2012
2197
80,4
500
18,3
36
1,32
2733
6,97
39187
2013
2360
80,8
496
17,0
64
2,19
2920
7,27
40164
2014
1228
82,7
241
17,3
104
6,6
1573
3,91
40236
2015
1339
80,2
330
19,8
35
2,10
1669
4,12
40488
2016
1036
80,2
185
14,3
71
5,5
1292
3,2
41130

Sähkölaitteen liitäntä katuvaloverkkoon

Yhdistyksellä, yhtiöllä tai muilla vastaavilla tahoilla on mahdollisuus liittää valaistuslaitteita katuvaloverkkoon (mm. valomainoksia ja valoheittimiä). Tällöin asiasta tehdään sopimus, jonka perusteella maksetaan tietyt aloitusmaksut, vuosivuokra ja palvelua lopettaessa lopetusmaksu. Asiaan liittyviin dokumentteihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.