Siirry sisältöön

Pysäköintirajoitukset

Talvikunnossapidon takia joudutaan joillakin kaduilla rajoittamaan kadun varren pysäköintiä.

Monilla kapeilla kaduilla aurausta ja muuta talvikunnossapitoa ei mahduta tekemään, jos autot eivät siirry kadun varsilta. Pysäköintiä rajoitetaankin tietyillä kaduilla siirtokehotustauluilla, siten että autot on siirrettävä kadun varresta pois tiettynä viikonpäivänä tiettyyn kellonaikaan joka toinen viikko. Taulu osoittaa ajankohdan, jolloin autojen on oltava poissa kadulta. Siirtokehotustaulut ovat voimassa taulun ilmoittaman ajan, pääsääntöisesti marraskuun 15. päivästä huhtikuun loppuun. Keväisen hiekoitussoran poiston takia siirtokehotustaulujen voimassaoloa saatetaan pidentää.

Lähisiirto maksaa autonomistajalle lähes 100 euroa

Jos autoa ei ole siirretty pois, kaupunki siirrättää auton lähimpään vapaaseen paikkaan ns. lähisiirtona, josta autonomistajaa laskutetaan 98,80 euroa. Siirtokehotustaulussa vilkkuu merkkivalo paria päivää ennen töiden aloittamista, jotta auto muistettaisiin siirtää töiden tieltä. Siirtokehotusmerkkejä on sijoitettu Kalevaan, Juhannuskylään, Tammelaan ja Pyynikille.

Virheellisestä pysäköinnistä voidaan antaa pysäköintivirhemaksu, vaikkei kadulla tehtäisikään kunnossapitotöitä taulun ilmoittamana aikana. Siirtokehotustaulu on Tieliikenneasetuksen 11 §:n tarkoittama liikennemerkki, jota kuljettajan on noudatettava riippumatta siitä tehdäänkö merkin vaikutusalueella kunnossapitotyötä.

Tekstiviesti- ja verkkopalvelu katujen talvikunnossapitoaikatauluista

Vältä autonsiirtomaksu ja tarkista nettisivuilta katujen aurausjankohdat tai tilaa tekstiviesti matkapuhelimeen. Kaupunki tarjoaa palvelun, jossa halukkaat saavat edellispäivänä klo 15 tekstiviestinä tiedon valitsemiensa postinumeroalueiden ja/tai katujen seuraavan päivän puhdistuskohteista.

Talvikunnossapidon takia useiden katujen varressa aikarajoituksellisia pysäköintikieltoja. Kellonaikarajoituksella merkityn kadun varrella pysäköinti on kielletty merkin osoittamana ajankohtana. Päiväaikaisia pysäköintikieltoja löytyy esimerkiksi Härmälästä ja Lukonmäestä ja yöaikaisia on muun muassa keskustassa Hämeenpuistossa ja Hallituskadulla.

Vuoropysäköintimerkkejä löytyy esimerkiksi Hervannasta. Pysäköinti on kielletty parillisina tai parittomana päivinä tiettyyn kellonaikaan. Jos auto jää kadun varteen vuoropysäköinti- tai aikarajoitusmerkistä huolimatta, sitä ei siirretä lähisiirtona. Sen sijaan autonomistaja voi saada pysäköintivirhemaksun.

Joidenkin katujen varteen saatetaan tuoda myös vilkkuvalolla varustettu tilapäinen siirtokehotustaulu tarpeen vaatiessa, jotta katu päästään puhdistamaan lumesta. Taulu tuodaan kadun varteen kolme päivää ennen työn aloittamista ja siihen merkitään työn alkamispäivämäärä ja -kellonaika. Autonsa kadulle jättänyttä laskutetaan siirrosta 98,80 euroa. Samaan tapaan käytetään myös tilapäistä pysäköintikieltoa. Tällöin kiellon ilmaiseva liikennemerkki tuodaan kolme päivää ennen aurasta kyseisen kadun varteen. Autonsa kadulle jättänyt voi saada pysäköintivirhemaksun.

Palvelupiste Frenckell
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9 - 16.