Siirry sisältöön

Kunnossapitoluokat ja urakka-alueet

Laki asettaa talvihoidon laadun minimivaatimukset. Tampereella sovelletaan Kuntaliiton julkaisun Alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 mukaisia talvihoidon laatuvaatimuksia. Laatuvaatimuksilla kuvataan, millaisessa kunnossa väylien on oltava ja milloin talvihoitotyöhön on ryhdyttävä esimerkiksi lumisateen tai jäätymisen jälkeen.

Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Ensimmäiseksi aurataan ja hiekoitetaan I luokan pääväylät, seuraavaksi II luokan bussiväylät ja viimeiseksi asuntokadut.

Kevyen liikenteen väylät on jaettu luokkiin A+ ,A ja B.

Ajoradat

I luokka

 • Auraus on aloitettava, kun kadulla on kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm.
 • Työ on tehtävä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja kello 7 ja kello 16.
 • Jatkuvan lumisateen aikana kadut pidetään liikennöitävässä kunnossa.
 • Sunnuntaisin ja arkipyhinä I-kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa II-kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia.

II luokka

 • Auraus on aloitettava, kun kadulla on kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm.
 • Auraus aloitetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun pääväylät on huollettu.
 • Jatkuvan lumisateen aikana kadut aurataan, kun lunta on kertynyt 5 cm.

III luokka

 • Katuja koskevat luokan II vaatimukset.
 • Kadut aurataan pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II katujen jälkeen.

Kunnossapidon laatuvaatimuksena on, että katu on liikennöitävässä kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kadut pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja.

Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylät on jaettu kunnossapitoluokkiin A+, A ja B. A+ -luokkaan kuuluvat seudulliset pyöräilyn pääreitit ja muut pääreitit, jotka toimivat merkittävinä työmatkapyöräilyreitteinä. A-luokkaan kuuluvat pyöräilyn pääreitit.

A+-luokka

 • Tiet aurataan aamulla kello 7 mennessä sekä iltapäivällä klo 16 mennessä.
 • Auraus käynnistyy, kun irtolunta on 3 cm.
 • Lumisateen jatkuessa pitkään teitä aurataan myös lumisateen aikana, kun lunta on 3 cm.

A-luokka

 • Tiet aurataan aamulla kello 7 mennessä.
 • Auraus käynnistyy, kun irtolunta on 3 cm.
 • Lumisateen jatkuessa pitkään teitä aurataan myös lumisateen aikana, kun lunta on 3 cm.

B-luokka

 • Auraus aloitetaan, kun väylällä on kuivaa irtolunta 5 cm ja A-luokan väylät on aurattu.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat väylät pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Puistoalueella olevat talvikunnossapidetyt kevyen liikenteen väylät on merkitty liikennemerkeillä. Kaikkia puistokäytäviä ei kunnossapidetä talvisin.

Urakka-alueet

Katujen ja viheralueiden kunnossapidosta vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmä. Tampereella kunnossapitoalueita on kymmenen, joista Tampereen Infra hoitaa seitsemää aluetta ja kolmea hoitavat kilpailutetut urakoitsijat. Tampereen koillisosaa (Atala, Tasanne, Olkahinen, Kumpula ja Teisko) hoitaa Pimara Oy. Lounaisosaa (Multisilta, Peltolammi, Härmälä ja Lahdesjärvi) hoitaa Pihahuolto Haapaniemi Oy ja läntisintä osaa (Kalkku, Myllypuro, Tesomajärvi, Ristimäki, Ikuri, Lamminpää, Villilä, Rahola ja Epilä) hoitaa Ympäristöpalvelut Knuutila Oy.

Kunnossapidon laatuvaatimukset koskevat yhtä lailla sekä kaupungin omaa tuotantoyksikköä että urakoitsijoita. Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta katujen ja viheralueiden kunnossapidosta palvelupiste Frenckellin.