Siirry sisältöön

Kunnossapitoluokat ja urakka-alueet

Laki asettaa talvihoidon laadun minimivaatimukset. Laatuvaatimuksilla kuvataan, millaisessa kunnossa väylien on oltava ja milloin talvihoitotyöhön on ryhdyttävä esimerkiksi lumisateen tai jäätymisen jälkeen.

Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Ensimmäiseksi aurataan ja hiekoitetaan 1-luokan pääkadut, seuraavaksi 2-luokan kadut ja viimeiseksi 3-luokan kadut. Esimerkiksi 2-luokkaan kuuluvat paikalliset kokoojakadut ja 3-luokkaan asuntokadut. Tärkeintä on saada joukkoliikenteen käyttämät reitit aurattua ensin.

Pyöräteistä ensin aurataan pyöräilyn seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit. Pyörätiet ja jalkakäytävät on jaettu luokkiin A+ ,A ja B1.

Ajoradat

1-luokka

Kello 6-22

 • Auraus on aloitettava, kun kaduilla on lunta tai sohjoa keskimäärin 3 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.
 • Arkisin työ on tehtävä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja kello 7 ja kello 16.

Kello 22-6

 • Auraus on aloitettava, kun kaduilla on lunta tai sohjoa keskimäärin 8 cm
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.


2-luokka

Kello 6-22

 • Auraus on aloitettava, kun kadulla on lunta tai sohjoa keskimäärin 5 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.
 • Arkisin työ on tehtävä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja kello 7 ja kello 16.

Kello 22-6

 • Auraus on aloitettava, kun kaduilla on lunta tai sohjoa keskimäärin 8 cm
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.

3-luokka

 • Auraus on aloitettava, kun kadulla on lunta tai sohjoa keskimäärin 8 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 8 tunnissa.

Kunnossapidon laatuvaatimuksena on, että katu on liikennöitävässä kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kadut pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja.

Pyörätiet ja jalkakäytävät

Pyörätiet ja jalkakäytävät on jaettu kunnossapitoluokkiin A+, A ja B1. A+ -luokkaan kuuluvat seudulliset pyöräilyn pääreitit ja muut pääreitit, jotka toimivat merkittävinä työmatkapyöräilyreitteinä. A-luokkaan kuuluvat pyöräilyn pääreitit.

A+-luokka

Kello 6-22

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta tai sohjoa 3 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.
 • Arkisin työ on tehtävä aamulla kello 7 mennessä sekä iltapäivällä klo 16 mennessä.

Kello 22-6

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta tai sohjoa 8 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.

A-luokka

Kello 6-22

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta 5 cm tai sohjoa 3 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.
 • Arkisin työ on tehtävä aamulla kello 7 mennessä sekä iltapäivällä klo 16 mennessä.

Kello 22-6

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta tai sohjoa 8 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 4 tunnissa.

B1-luokka

Kello 6-22

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta 8 cm tai sohjoa 5 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 8 tunnissa.

Kello 22-6

 • Auraus on aloitettava, kun väylällä on lunta tai sohjoa 8 cm.
 • Työ on saatava valmiiksi 8 tunnissa.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat väylät pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Puistoalueella olevat talvikunnossapidetyt pyörätiet ja jalkakäytävät on merkitty liikennemerkeillä. Kaikkia puistokäytäviä ei kunnossapidetä talvisin.

Urakka-alueet

Tampereen Infra Oy kunnossapitää urakoitsijoineen Tampereen kaupungin talvikunnossapitovastuulle kuuluvia alueita kokonaispalveluperiaatteella. Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta katujen ja viheralueiden kunnossapidosta Tampereen palvelupisteeseen:

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16