Siirry sisältöön

Hämeensillan uudistaminen

Hämeensilta talvella

Nykyinen Hämeensilta puretaan ja rakennetaan vastaavan näköiseksi uudelleen vuosina 2018 - 2020.

Vuonna 2015 tehdyn erikoistarkastuksen mukaan Hämeensilta on tietyiltä rakenneosiltaan heikossa kunnossa. Peruskorjauksella sillalle saataisiin lisää käyttöikää, mutta uusiminen olisi ajankohtaista jälleen 15 - 30 vuoden kuluessa. Tarkoituksenmukaisinta onkin rakentaa silta uudelleen. Samalla rakennetaan uusi alikulku, Tempon tunneli, kosken länsipuolelle.

Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa puretaan ja rakennetaan sillan eteläinen puoli ja liikenne siirretään kokonaisuudessaan sillan pohjoiselle reunalle. Toisessa vaiheessa työn alle otetaan pohjoinen puoli ja liikenne siirretään eteläiselle reunalle. Hämeensilta puretaan yksi puoli kerrallaan kivi kiveltä. Kiviverhoilu otetaan talteen ja tuodaan paikalleen sitten, kun siltarakenteet ovat valmiina.

Hankkeen aikataulu

Sillan eteläosan uusiminen alkoi valmistelevilla töillä tammikuussa 2018. Varsinainen siltaurakka sillan eteläisen puolen uusimiseksi alkoi helmikuun alussa. Tilapäinen kävely- ja pyöräilysilta Tammerkosken yli avattiin 1.6.2018.

Sillan eteläinen puoli valmistui huhtikuussa 2019, jonka jälkeen aloitetettiin sillan pohjoispuolen uusiminen. Sillan pohjoispuoli valmistui joulukuussa 2019 aikana. Työt jatkuvat edelleen sillan alla ja valmistuvat kesäkuussa 2020. Raitiotien kisko- ja pintarakennetyöt jatkuvat keväällä ja kestävät syksyyn 2020 asti.

Liikennejärjestelyt

Kävely ja pyöräily

Jalankulkijat pääsevät kulkemaan Hämeensiltaa pitkin kavennetuilla jalankulkuväylillä, mutta pyöräily niillä on kielletty. Kevyttä liikennettä varten on rakennettu tilapäinen silta Värjärinkujan kohdalta Tammerkosken yli Verkarannan taidetalon kulmalle. Silta on noin 110 metriä pitkä, ja sen leveys on noin neljä metriä. Tilapäissiltaa voivat käyttää kävelijät ja pyöräilijät.

Kevyen liikenteen väylän yhteys kosken rannassa on katkaistu Verkatehtaanpuiston kohdalla sekä Hämeensillan itäreunassa olevalla alikulkukäytävällä.

Ajoneuvoliikenne

Ajoneuvokaistat siirrettiin Hämeensillan pohjoisreunalle helmikuussa 2018, ja samalla yksityisautoilu Hämeenkadulla kiellettiin. Uusimistyön aikana silta on joukkoliikenteen käytössä.

Hämeensillan työmaa
Hämeensilta ja Hämeenkatu ovat suljettuja yksityisautoilulta toistaiseksi. Jalankulkijat pääsevät siltaa pitkin kavennetuilla väylillä. Pyöräily on ohjattu kiertoreiteille ja on kielletty Hämeenkadun jalkakäytävillä.
Kuivattu Tammerkoski Hämeensillan remontin aikana
Tammerkoski tyhjennettiin huhtikuussa vedestä siltatöiden tukirakenteiden rakentamisen takia muutamaksi päiväksi.
Hämeensilta rakenteilla
Nykyistä Hämeensiltaa rakennettiin vuosina 1928 - 1929 (kuva: Vapriikin kuva-arkisto).