Siirry sisältöön

Nuorten ääni pirkanmaalla

Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke on kaksivuotinen maakunnallisen lasten ja nuorten osallisuuden kehittämishanke Pirkanmaalla, jonka tavoitteena on:

· Pilotoida maakunnanlaajuisena lasten- ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumiskokonaisuutta.

· Tukea ja kehittää valmisteilla olevan Pirkanmaan nuorisovaltuuston toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja kehittää ja vakiinnuttaa olemassa olevaa pirkanmaalaisten nuorten laatimaa mallia edelleen.

· Saada mahdollisimman moni eri elämäntilanteissa oleva maakunnan lapsi ja nuori mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan aktiivisena toimijana kunta- ja maakuntatasolla.

· Maakuntauudistuksesta tiedottaminen lapsille ja nuorille, pääpainopisteenä vertaistiedottaminen.

· Kunta- ja maakuntatason yhteistyön rakentaminen nuorten toimintojen välille.

· Luoda linkki maakuntahallinnon ja nuorten välille sekä eri hallinnon tahojen välille (kunta- ja maakuntahallinto) ja edistää nuorten äänen kuulumista kunta- ja maakuntahallinnossa.


Maakunnallinen Pirkanmaan nuorisovaltuusto

Käynnissä oleva valtakunnallinen maakuntauudistus edellyttää maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamista jokaiseen Suomen maakuntaan ja valmistelut on aloitettu myös Pirkanmaalla.

Nuorisovaltuustojen kautta toimintaan valikoidut nuoret ovat valmistelleet maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamista Pirkanmaan liiton maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa vuodesta 2017 alkaen. Ennen tulevaa maakunnallista nuorisovaltuustoa perustetaan valmistelua varten Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmä, joka toimii vuoden 2019 ajan ja kokoontuu kolme kertaa Pirkanmaan muutosvalmistelun kanssa keskustelemaan nuoria koskevista asioista maakuntauudistuksen valmistelussa.

Nuorisotyöryhmässä on 30 paikkaa, joista 23 menee kuntien nuorisovaltuustoissa oleville nuorille (yksi per kunta) ja sen lisäksi ryhmässä 7 avointa paikkaa, joita ovat voineet hakea kaikki pirkanmaalaiset 13-29-vuotiaat nuoret.

Jos olet kiinnostunut vaikuttamisesta ole yhteydessä oman kuntasi nuorisovaltuustoon tai suoraan hankkeen koordinaattoriin!

Lisätietoja
Laura Saartoala
puhelin 044 423 5456
sähköposti [email protected]