Siirry sisältöön

Masseista mahiksia

Ideoi lapsille tai nuorille toimintaa tai tapahtuma! Kerää ryhmä kivoja tyyppejä ja hae meiltä rahaa siihen, että ideasi toteutuu! Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö, varhaiskasvatus sekä kasvatus- ja opetuspalvelut jakavat 50 000 euroa lasten ja nuorten toimintarahaa lapsille tai nuorille järjestettäviin toimintoihin.

Rahaa myönnetään päiväkoti- ja koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllistä koulupäivää tukevaan toimintaan, lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan ja liikkumista edistävään toimintaan.

Hyvä ryhmä – parempi tapahtuma

Toimintarahaa voivat hakea nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 30-vuotiaita. Rahaa jaettaessa etusijalla ovat 13–17-vuotiaiden nuorten porukat. Nuorten toimintarahaa ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan eikä laitehankintoihin

Ryhmän oma yhteyshenkilö

Ryhmä päättää, kuka on ryhmän yhteyshenkilö. Tämän henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) täytetään hakemukseen. Yhteyshenkilö saa muun muassa tiedon siitä, myönnettiinkö ryhmälle toimintarahaa.

Hyvä ryhmä – parempi tapahtuma

Yhteyshenkilön lisäksi ryhmä tarvitsee täysi-ikäisen aikuisen, joka täyttää hakulomakkeen ja kirjoittaa toiminnan tai tapahtuman jälkeen raportin siitä, miten rahaa käytettiin. Raportti tehdään yhdessä nuorten kanssa. Aikuinen voi olla esim. ohjaaja, huoltaja, vanhempi, opettaja tms.

Tukea ja neuvoa nuoriso-ohjaajalta

Ryhmällä on myös mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea, vaikka koko matkan ajalle! Apua saa rahan hakemiseen ja ohjausta paperitöihin ja tapahtumajärjestämisen kiemuroihin. Lainattavaksi saattaa löytyä myös tekniikkaa ja välineistöä, sekä tiloja toteutukseen ja toimintaan. Ota yhteyttä, alta löydät yhteystiedot.


Hakukriteerit

Yleiset hakukriteerit

· Rahaa myönnetään projektille, jossa lapset ja nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.

· Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu. Toimintarahan käyttävät myös ne henkilöt, jotka sen ovat myös hakeneet.

· Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee rahaa hakea selkeään alaprojektiin.

· Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

· Toimintarahalla tuotetaan iloa ja äksöniä muille! Taustalla on vahvasti ajatus lapsilta lapsille ja nuorilta nuorille. Ei siis ryhmän sisäiseen toimintaan

Koulu- tai päiväkotipäivän aikana tapahtuva toiminta

Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään päiväkoti- tai koulupäivän aikana järjestettävään yhteisölliseen toimintaan tai tapahtumaan. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Ryhmä tulee koostua 5–16-vuotiaista oppilaista. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta/ryhmäläaistä, mutta toimintaa voi suunnitella vaikka koko ryhmän voimin. Toiminnan tulee tukea oman koulun yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai leirikouluihin.

Vapaa-aika ja liikunnan edistäminen

Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Ryhmä tulee koostua 7–29-vuotiaista lapsista tai nuorista (väh. 3 hlö). Toiminnan tulee olla avointa ja suuntautua tamperelaisiin lapsiin tai nuoriin.

Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai kalustohankintoihin, luokkaretkiin tai leirikouluihin.


Tapahutmasta tai toiminnasta raportointi

Tapahtuman tai toiminnan toteuduttua tulee täyttää ja toimittaa:

1. Raportti toimintarahan käytöstä:

a. Toimintaraha myönnetty Massigaalassa 2.2.2021
Ulkoinen linkkiLomake

b. Toimintaraha myönnetty jatkuvassa haussa 2021
Ulkoinen linkkiLomake

2. Järjestäjäryhmän vapaamuotoinen päiväkirja/raportti toiminnasta. Se voi sisältää myös kuvaa, ääntä yms. Lähetetään sähköpostilla [email protected]

3. Selvitys kuluista eli menojen seuranta, jonka voi tehdä esim. excell-taulukkoon. Lähetetään sähköpostilla [email protected]

Toiminnan raportointi tulee olla kokonaisuudessaan tehtynä kuukauden sisällä tapahtuman tai toiminnon päättymisestä!


Vuoden 2021 jatkuva haku on auki 18.1.–30.11.2021

Vuonna 2021 sinä ja ryhmäsi voitte hakea toimintarahaa jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on auki 18.1.–30.11.21 ja hakemukset käsitellään sitä tahtia kuin niitä tulee. Jatkuvassa haussa rahaa voi hakea projektilleen maksimissaan 500e ja projekti tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Nuoriso-ohjaaja on hakijoihin yhteydessä viikon sisällä hakemuksen laittamisesta.

Ulkoinen linkkiHae toimintarahaa

Kevään 2022 Massipäivä

Vuoden 2022 Massipäivä järjestetään 1.2.2022. hakemaan toimintarahaa myös Massigaalassa 2.2.2


Lisätietoja
Nuoriso-ohjaaja
Justiina Lampila
puhelin 040 672 6742
sähköposti [email protected]

Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 528 7368
sähköposti [email protected]