Siirry sisältöön

Kulttuuristrategia 2030

Tampereen kaupunki valmistelee vuoteen 2030 tähtäävää kulttuuristrategiaa kiinteänä osana kaupungin hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Strategian tavoitteena on kuvata, kuinka kulttuuri muuttaa kaupunkia ja mihin asioihin kaupungin tulisi kiinnittää huomiota kulttuurin edistämistyössä 2020-luvulla.

Kulttuuristrategia on ennen kaikkea työkalu Tampereen kaupungin työntekijöille, johdolle ja luottamushenkilöille. Se määrittää suuntia kaupungin toiminnalle ja päätöksenteolle. Kulttuuristrategian tavoitteisiin pohjautuva Tampereen kulttuuripääkaupunkihaku teemoineen tuo strategiaan tarttumapintaa alueen asukkaille, taiteilijoille ja yhteisöille.

Strategiatyön pohjana yli tuhat näkemystä

Kulttuuristrategiaa on valmisteltu maaliskuusta 2019 alkaen osana Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihankkeen tapahtumakiertuetta ja sidosryhmätilaisuuksia. Ajatuksia Tampereen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista kulttuurikaupunkina on kerätty muun muassa lapsilta, ikäihmisiltä , ohikulkijoilta sekä paikallisilta kulttuurialan toimijoilta. Strategiaa on työstetty myös kaupungin eri yksiköissä.

Kulttuuristrategia on määrä edetä poliittisen päätöksentekoon marras-joulukuussa 2019.

Lue myös

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila
puhelin 044 4309 014
sähköposti [email protected]