Kulttuuritilojen kehittäminen

Tampereen kaupungilla on käynnissä kehittämiskokonaisuus, jolla pyritään helpottamaan Tampereen kulttuuritoimijoiden tilahaasteita. Taustalla on Tampereen tavoite parantaa kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä osana kulttuuristrategian toimeenpanoa.

Käynnissä olevat kulttuuritilahankkeet

Kaupunginhallituksen linjauksen ja Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman mukaisesti käynnissä on useampi kulttuuritilahanke, joiden avulla pyritään kulttuuritilaselvityksessä esiin nousseisiin tilatarpeisiin.

Nekalan koulusta kulttuurikampus?

Nekalan vanhaan koulurakennukseen suunnitellaan monimuotoista ja elävää kulttuurikampusta. Kiinteistö vaatii laajan perusparannuksen ennen käyttöönottoa. Korjaustöiden tarve- ja hankesuunnittelman on esitellään lautakunnalle kevään 2022 aikana.

Jos suunnitelmat hyväksytään, alkavat korjaustyöt vuonna 2022 ja uusi kulttuurikeskus olisi valmiina käyttöön arviolta vuonna 2025. Koulurakennuksessa on noin 5000 neliömetriä tilaa. Luokkatiloista ja toimistoista tehdään taiteilijoiden ja muiden kulttuurintekijöiden työhuoneita. Auloja hyödynnetään näyttely- ja kahvilatoimintaan. Liikuntasalista tehdään tila esittäville taiteille. Myös Nekalan väistötiloissa olevan kirjaston paluuta rakennukseen suunnitellaan.

Rollikkahalliin kulttuurikeskus?

Pyynikillä Tipotien terveysasemaa vastapäätä sijaitsevan vanhan Rollikkahallin Pispalan puoleinen pääty on tyhjillään. Tyhjää tilaa on yhteensä noin 3 000 neliömetriä. Tilojen käyttöönotto viivästyy aiemmin ilmoitetusta ja hanke etenee tilojen kuntotutkimuksien tulosten mukaisesti.

Hiedanrannan tulevaisuuden kulttuuritilakokonaisuus selvityksessä

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden kaupunginosasta tavoitellaan kiinnostavaa kulttuurikeskittymää. Hiedanrannan kehitysyhtiön tavoitteena on jatkaa omistamassaan Paja-rakennuksessa toimivan käsityöläisyhteisön toimintaa. Tampereen kaupunki selvittää parhaillaan tapahtumien, esittävien taiteiden esitys- ja harjoitustilojen sekä muiden kulttuuritilojen rakentamisen mahdollisuuksia korkeaan Hiertämö-rakennukseen sekä vanhaan tehtaaseen. Hankkeita suunnitellaan vuosina 2022 ja 2023 ja niistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Uudet kulttuuritilat ovat toteutuessaan käyttöönotettavissa aikaisintaan vuosikymmen loppupuoliskolla.

Välitila-mallin avulla eloa tyhjiin kiinteistöihin

Osana Tampereen hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kehitettiin Välitila-mallia, jossa kaupunki hakee väliaikaisesti tyhjillään oleviin kiinteistöihin kulttuuritoimijoita avoimen haun kautta. Mallissa toimijat saisivat tilat maksutta käyttöön. Ensimmäinen kokeilu toteutettiin linja-autoasemalla talvella 2021-2022. Keväällä 2022 hakuun tulee kolme kohdetta: Kalevan hallin korjaamo piha-alueineen, Pyynikin uimahallin liiketila sekä kauppahallin loossi.

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila
Puhelin:
044 430 9014

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kulttuuritilojenkehittaminen

Päivitetty 28.5.2022