Kirjaston kokoelmien hoito

Aineiston valinta ja hankinta

Aineiston hankinnassa otetaan huomioon väestön ikä- ja ammattirakenne sekä koulutus. Valintaan vaikuttavat aineiston käyttö ja asiakkaiden hankintaehdotukset. Kirjastoon ei hankita aineistoa, joka korostaa väkivaltaa, loukkaa ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä.

Suurin osa hankittavasta aineistosta on suomenkielistä. Ruotsinkielistä aineistoa hankitaan sen käyttöä vastaava osuus. Englanninkielisen aineiston kysyntä kasvaa jatkuvasti ja sen myötä myös hankinta. Maahanmuuttajien käyttöön hankitaan jonkin verran myös omakielistä aineistoa. Kirjastoon hankitaan erityisesti Pirkanmaata käsittelevää aineistoa.

Lahjoitukset

Kirjasto ei ota vastaan lahjoituksia, paitsi uutuusteosten tekijöiltä ja kustantajilta.

Kirjastoaineiston varastointi

Harvoin tai satunnaisesti käytetty aineisto säilytetään varastossa. Suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja keskeistä tietokirjallisuutta varastoidaan pääkirjastossa. Varastossa on myös nuotteja ja lehtien vuosikertoja. Kaikki varastoon siirretty aineisto on asiakkaiden käytettävissä.

Aineiston poistaminen

Huonokuntoinen, vanhentunut ja tarpeeton kirjastoaineisto poistetaan. Poistettu aineisto lahjoitetaan muille kirjastoille, myydään tai laitetaan jätepaperiin.

Aineiston myynti

Kirjastossa myydään poistettua aineistoa. Myyntitapahtumista ilmoitetaan erikseen. Poistettua aineistoa ei voi varata etukäteen.

Hankintaehdotukset

Voit tehdä kirjastolle hankintaehdotuksen sinua kiinnostavasta aineistosta. Lue lisää Hankintaehdotukset-sivulta.

Päivitetty 28.12.2022