Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava

Muutoksenhaku on meneillään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kokouksessaan 19.4.2021, §53.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 19.4.2021

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen. Näin ollen esimerkiksi loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia koskevia hakemuksia ei voida vielä puoltaa strategiseen yleiskaavaan perustuen.

Valituksen käsittely kestää hallinto-oikeudessa yleensä noin 12 kuukautta, joten päätöksen arvioidaan tulevan syksyllä 2022. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Kaupunginvaltuuston 19.4.2021 hyväksymään yleiskaava-aineistoon (kaava ei ole vielä lainvoimainen):

Kaavakarttoihin voit tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Alla olevasta linkistä saat avattua Kartan 1 Oskari-karttapalvelussa. Valitsemalla karttatasoista ’Kaikki tasot’ ja kirjoittamalla hakukenttään ’pohjois’, saat näkyviin listauksen, jossa ylimmäisenä on kaavaehdotuksen kartat.

Yleiskaavoituksen työohjelman 2021-2025 mukaisesti Tampereen kaupunki on käynnistänyt selvityksen lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen Pohjois-Tampereella. Selvitykseen liittyen kartoitetaan alueen loma-asukkaiden sekä lomarakennusten ja rakentamattomien lomarakennuspaikkojen omistajien halukkuutta käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä mielipiteitä muuttamisen puolesta ja vastaan. Kaikille avoin nettikysely on vastattavissa 31.7.2022 asti. Vastaamisen on arvioitu kestävän 10-15 minuuttia.

Pohjois-Tampereen yhdyskuntarakenteen seuranta

Vuonna 2020 kaupungin kouluissa oli yhteensä 840 oppilasta ja vuonna 2021 845 oppilasta.
Kaupungin koulujen oppilasmäärät Pohjois-Tampereella.

Alueen väestön, rakentamisen ja palvelujen viimeaikaista kehitystä on koottu raporttiin, joka vietiin tiedoksi yhdyskuntalautakuntaan 18.1.2022 § 8.

Voit tutustua seurantaraporttiin seuraavasta linkistä.

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Strategisen yleiskaavan rinnalla laadittiin Kämmenniemen yleissuunnitelma, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 27.10.2020.

Suunnittelun lähtökohdat

Pohjois-Tampere rajautuu etelässä Tampereen kantakaupunkiin, pohjoisessa Ruoveteen, idässä Oriveteen ja lännessä Ylöjärveen.

Pohjois-Tampereen alueelle käynnistettiin strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Pohjois-Tampereen kokonaispinta-ala on 520 km2, josta maapinta-alaa on 397 km2. Maapinta-alasta 83 % on metsää, 15 % peltoa ja 2 % rakennettuja alueita. Alue on pinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään vain noin 2 %. Alueella on noin 4440 asukasta, josta Kämmenniemen taajamassa noin 900 asukasta.

Alueella on rantaviivaa noin 585 km, josta Näsijärvellä noin 226 km. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 km, Kämmenniemen taajamaan noin 25 km ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 km. (Tiedot koottu 10/2017)

Päivitetty 6.6.2022