Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021

Muutoksenhaku on meneillään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2017–2021 - kokouksessaan 17.5.2021, § 64.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.5.2021

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten vaiheyleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Valituksen käsittely kestää hallinto-oikeudessa yleensä noin 12 kuukautta, joten päätöksen arvioidaan tulevan syksyllä 2022. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 on edelleen kokonaisuudessaan voimassa vaihekaavaa koskevan valituksen käsittelyn ajan.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017–2021 kaava-aineisto koostuu vaihekaavan kartoista 1–4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017–2021 kaava-aineisto koostuu vaihekaavan kartoista 1–4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina.

Pääset tutustumaan valtuuston hyväksymään kaava-aineiston tämän sivun lopussa olevista linkeistä. Koko kaavaprosessin aikaiset kaava-aineistot ja selvitykset löydät vasemmalta Kaava-aineistot-sivulta. Yleiskaavan laadinnan aikana osallisten kanssa käyty vuorovaikutus ja siitä muodostuneet raportit on koottu Osallistuminen-sivulle.

Tampereen kantakaupungin keskuksia ovat Tesoma, Lielahti, Keskusta, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Edellisen kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista olivat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Kaupunkistrategian mukaisesti vaiheyleiskaavan tavoitteena oli, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Vaiheyleiskaavan keskeinen tavoite oli kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuivat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet.

Päivitetty 20.5.2022