Toiminta-avustukset

!

Vuoden 2022 toiminta-avustukset on myönnetty

Lautakunnat ovat päättäneet toiminta-avustuksista vuodelle 2022:

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto

Hakijoiden, joille toiminta-avustusta myönnettiin vähintään 10 000 euroa, tulee toimittaa täydentävät asiakirjat hakemukseen 31.5.2022 mennessä.

Lomake täydentävien liitteiden toimittamiseen

Tampereen kaupunki tukee toiminta-avustuksilla esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kulttuuria, liikuntaa sekä lasten ja nuorten harrastamista.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää:

  • rekisteröityneelle yhdistykselle, joka on toiminut vähintään yhden vuoden ajan
  • yhdistyksen jatkuvaan toimintaan
  • Tampereella tapahtuvaan toimintaan
  • kaikille avoimeen toimintaan

Avustusta ei myönnetä yritystoimintaan eikä uskonnon harjoittamiseen.  

Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavilla kriteereillä: 

  • yhdistyksen toiminnan laajuus ja monipuolisuus
  • toimijoiden ja toimintaan osallistuvien lukumäärä
  • toiminnan vastaavuus kaupungin tavoitteisiin
  • toiminnan suunnitelmallisuus 
  • toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve

Toiminta-avustusten seuraava hakuaika on tammikuussa 2023. 

Hakuohjeita

Päivitetty 8.6.2022