Masseista mahiksia -toimintarahat

Tampereen kaupungin liikunta- ja nuoriso, perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus jakavat lasten ja nuorten toimintarahaa lapsille tai nuorille järjestettäviin toimintoihin ja tapahtumiin. Vuonna 2022 tätä toimintarahaa on jaossa 50 000 euroa. Tätä Masseista mahiksia -toimintarahaa myönnetään päiväkoti- ja koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllistä päiväkoti- ja koulupäivää tukevaan toimintaan, lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan ja liikkumista edistävään toimintaan.

Toimintarahaa jaetaan kahdessa eri haussa, Massigaalassa ja jatkuvassa haussa.

Massigaala

Gaalaan haetaan mukaan aina edellisen vuoden marraskuussa. Toimintarahaa voi hakea maksimissaan 1000e/projekti.

Hakuprosessiin kuuluu hakemus ja esiintyminen lapsista ja nuorista koostuvalle raadille. Ryhmät, joille toimintarahaa myönnetään ovat velvollisia raportoimaan projektistaan.

Vuoden 2022 Massigaala järjestettiin 1.2. Gaalassa jaettiin koulu- ja päiväkotiryhmille osoitetut toimintarahat kokonaisuudessaan. Jäljellä olevaa toimintarahaa jaetaan jatkuvassa haussa vapaa-aikana tapahtuviin projekteihin.

Haku vuoden 2023 toimintarahaa aukeaa 1.11.2022.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voi hakea toimintarahaa maksimissaan 500e/projekti. Vuonna 2022 jatkuvassa haussa on haettavissa toimintarahaa vapaa-aikana tapahtuviin projekteihin. Hakuaika on 2.2.−30.11. Hae toimintarahaa jatkuvassa haussa

Hakuprosessiin kuuluu hakemuksen täyttäminen ja tapaaminen nuorisopalveluiden kanssa. Ryhmät, joille toimintarahaa myönnetään ovat velvollisia raportoimaan projektistaan.

Yleiset hakukriteerit

  • Rahaa myönnetään projektille, jossa lapset ja nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
  • Toimintarahaa voivat hakea lasten ja nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29-vuotiaita.
  • Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu. Toimintarahan käyttävät myös ne henkilöt, jotka sen ovat myös hakeneet.
  • Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee rahaa hakea selkeään alaprojektiin.
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
  • Toimintarahalla tuotetaan iloa ja toimintaa muille. Taustalla on ajatus lapsilta lapsille ja nuorilta nuorille. Ei siis ryhmän sisäiseen toimintaan.
  • Toimintarahalla tuotetaan jotain uutta.
  • Toimintarahalla ei tuoteta voittoa.

Koulu- tai päiväkotipäivän aikana tapahtuva toiminta

Kouluihin ja päiväkoteihin toimintarahaa myönnetään projekteille, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Lapset ja nuoret ottavat projektin suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista vastuuta ikätason mukaisesti, heillä on apunaan hakuvaiheessa ryhmän aikuiseksi määritelty yhteyshenkilö (esim. opettaja, ohjaaja). Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Samasta koulusta tai päiväkodista voi hakea toimintarahaa eri ryhmät eri projekteille.

Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai leirikouluihin.

Vapaa-aikana tapahtuva toiminta

Toimintarahaa voi hakea lapsille ja nuorille vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa ovat lapset ja nuoret itse aktiivisia. Projektin tulee olla avointa ja suuntautua tamperelaisiin lapsiin ja nuoriin. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Ryhmässä joka koostuu alle 18-vuotiaista tulee olla mukana aikuinen, joka tukee ryhmää projektin toteuttamisessa.

Toimintarahasta on varattu oma osuus erityisesti liikuntaa edistävään toimintaan.

Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai kalustohankintoihin tai ryhmän sisäiseen virkistystoimintaan.

Muista myös nämä

Ryhmälle oma yhteyshenkilö

Ryhmä päättää, kuka on ryhmän yhteyshenkilö. Tämän henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) täytetään hakemukseen. Yhteyshenkilö saa muun muassa tiedon siitä, myönnettiinkö ryhmälle toimintarahaa. Jos ryhmässä on vain alle 18-vuotiaita, niin ryhmän tulee nimetä itselleen yksi täysi-ikäinen aikuinen tukemaan projektia. Aikuisen tehtävänä on tukea ryhmää, auttaa kulujen seuraamisessa, raportoinnissa ja toimia toisena yhteyshenkilönä. Aikuinen voi olla esim. ohjaaja, huoltaja, vanhempi, opettaja tms.

Tukea ja neuvoa nuoriso-ohjaajalta

Ryhmällä on myös mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea, vaikka koko matkan ajalle. Apua saa rahan hakemiseen ja ohjausta paperitöihin sekä tapahtumajärjestämisen kiemuroihin. Lainattavaksi saattaa löytyä myös tekniikkaa ja välineistöä sekä tiloja toteutukseen ja toimintaan. Ota yhteyttä Justiina Lampilaan, jos kaipaat apua ja tukea.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/masseistamahiksia

Nuoriso-ohjaaja Justiina Lampila
Puhelin:
040 672 6742
Johtava koordinaattori Päivi Niskanen
Puhelin:
050 528 7368
Päivitetty 5.6.2022