Ilmoitus
Muut kuulutukset ja ilmoitukset
1.8.2022 07.00

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen ilmoitus kuulutuksesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Kangasalan kaupungin Pirkanmaan 
maakunnassa Kangasalan kaupungin alueelle suunnitteleman Lamminrahkan itäisen läjitysalueen 
vuosittaisen täyttömäärän nosto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVAselostus) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.

Jaa sosiaalisessa mediassa