Ilmoitus
Muut kuulutukset ja ilmoitukset
15.6.2022 14.59

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Suonsivunkatu 22

Asia

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

15.6.2022 annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Tampereella, osoitteessa Suonsivunkatu 22 sijaitsevalla kiinteistöllä 837-225-2077-31.

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.6.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.6.2022.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 15.6.2022 - 22.7.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.7.2022.

Lisätietoja

Ylitarkastaja
Emmi Pajunen
+358 295 021 381

Jaa sosiaalisessa mediassa