Ilmoitus
Meluilmoitukset
1.9.2022 13.39

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Pohjois-Häme ralli

Asia

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen tekijä on Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 29.8.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Asian diaarinumero on PIRELY/10242/2022. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa Pohjois-Häme ralli tapahtumaa Ruoveden, Mänttä-Vilppulan, Tampereen ja Oriveden alueilla 3.9.2022.

Kuulutuksen julkaisupäivä

1.9.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.9.2022.

Nähtävilläpito

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 1.9.–10.10.2022 ELY- keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa >Ajankohtaista>
Kuulutukset
. Kuulutus ja päätös julkaistaan myös Tampereen, Oriveden ja Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä Ruoveden kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.10.2022.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Enni Virtanen, sähköposti: [email protected]

Jaa sosiaalisessa mediassa