Ilmoitus
Muut kuulutukset ja ilmoitukset
11.11.2022 15.12

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan apurahat

Toimikunta asettaa haettaviksi apurahoja väitöskirjatutkimusten suorittamista ja julkaisemista varten. 

Vuoden 2023 tiedeapurahatoimikunnan apurahojen hakuaika on 1.12.2022 - 28.12.2022. 

Hakemusten tulee saapua perille 28.12.2022 klo 15.45 mennessä. Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Tarkemmat ohjeet hakumenettelystä sekä hakuaikana täytettävissä olevat E-lomakkeet löytyvät osoitteessa https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/apurahat/tiederahasto.

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan. Tarkoitukseen on käytettävissä noin 120 000 euroa. Vuonna 2022 myönnettiin 25 henkilökohtaista apurahaa kolmen kuukauden päätoimista opiskelua varten (1.400 euroa/kk, yht. 4.200 euroa). Tämän lisäksi myönnettiin painatusapurahoja á 200 euroa. Vuonna 2023 jaettavien apurahojen määrä ja suuruus ovat riippuvaisia vuoden 2023 budjetista sekä hakemusten määrästä.

Tiedeapurahatoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaan tutkimusta avustetaan, jos väitöskirjatutkimus tehdään tai on tehty Tampereen yliopistossa tai, jos tutkimus kohdistuu Tamperetta tai sen talousaluetta koskevaan aiheeseen tai on muulla tavoin Tampereen kaupunkia erityisesti kiinnostava. 

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle 31.5.2023 mennessä.

Tampereella 11. päivänä marraskuuta 2022
 

Jaa sosiaalisessa mediassa