Ilmoitus
Meluilmoitukset
14.6.2022 08.23

Kuulutus muutetusta melupäätöksestä: Hassisen kone -stadionkonsertti Ratinassa

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 13.6.2022 ympäristönsuojelulain mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Fullsteam Agency Oy:n tekemä ilmoitus koskee Hassisen Kone – 40 vuotta myöhemmin -stadionkonserttia Ratinan stadionilla 30.7.2022. Meluilmoituksella korjattiin aiemman, samaa tapahtumaa koskeneen meluilmoituksen tietoja (2022-79-IPM). Äänentoistoa käytetään korjatun ilmoituksen mukaan konsertissa vain kello 17.30–23.00. Äänentoistoa käytetään lisäksi edeltävinä päivinä ja konserttipäivänä äänentoiston testaamiseen. 

Nyt tehty päätös korvaa samaa tapahtumaa koskeneen aiemman ympäristöpäällikön melupäätöksen (28.4.2022. 2022-79-IPM).

Päätöksen julkaisupäivä on 14.6.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 14.6.–21.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 14.6.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa