Ilmoitus
Meluilmoitukset
22.7.2022 08.30

Kuulutus melupäätöksestä: Teatterikesä ja Tapahtumien Yö 2022

Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 21.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Teatterikesä ry:n tekemä ilmoitus koskee Teatterikesän ja Tapahtumien Yön yöaikaisia ulkotapahtumia ympäri keskusta-aluetta 4.-5.8.2022.

Päätöksen julkaisupäivä on 22.7.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 22.7.–29.8.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.8.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 22.7.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa