Ilmoitus
Meluilmoitukset
7.6.2022 06.30

Kuulutus melupäätöksestä: Tampereen henkilöratapiha –hankkeen pohjatutkimukset

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 6.6.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Väylävirasto c/o Welado Oy:n tekemä meluilmoitus koskee Tampereen Henkilöratapiha -hankkeeseen liittyviä pohjatutkimuksia, kuten koekuoppien kaivamista, kairauksia, näytteenottoa ja pohjaveden pinnan tutkimista. Tutkimustöitä tehdään rautatiealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Tutkittava alue sijoittuu välille Hatanpään valtatie 26 - Viinikankadun ja Ratapihankadun risteys - Lapintien ja Naistenlahdenkadun risteys. Työt aloitetaan 13.6.2022 ja niitä tehdään ajoittain 31.12.2024 asti, kokonaisuutena arviolta yhteensä 20-40 työvuoron verran. Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä joudutaan raideliikenteestä johtuvien työaikarajoitusten takia tekemään myös yöaikaan. 

Päätöksen julkaisupäivä on 7.6.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 7.6.–14.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 14.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 7.6.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa