Ilmoitus
Meluilmoitukset
14.6.2022 08.15

Kuulutus melupäätöksestä: Tampere Padel Exhibition -tapahtuma

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 13.6.2022 ympäristönsuojelulain mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Finnish padel open Oy:n meluilmoitus koskee äänentoiston käyttöä Tampere Padel Exhibition -urheilutapahtuman terassialueella 30.6.–2.7.2022. Tapahtuma järjestetään Hakametsän jäähallilla ja taustamusiikkia soitetaan hallin pohjoislaidalla sijaitsevalla terassialueella kaikkina tapahtumapäivinä kello 12.00–24.00. 

Päätöksen julkaisupäivä on 14.6.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 14.6.–21.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 14.6.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa