Ilmoitus
Meluilmoitukset
27.7.2022 08.00

Kuulutus melupäätöksestä: SaariHelvetti-festivaali Viikinsaaressa

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 26.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Nem Agency Oy:n tekemä ilmoitus koskee SaariHelvetti-festivaalia Viikinsaaressa 5.-6.8.2022. Äänentoistoa käytetään molempina iltoina klo 24.00 asti.

Päätöksen julkaisupäivä on 27.7.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 27.7.–2.9.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.9.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 27.7.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa