Ilmoitus
Meluilmoitukset
29.7.2022 08.00

Kuulutus melupäätöksestä: rappaus Puuvillatehtaankatu 6

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 28.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Lujatalo Oy:n tekemä ilmoitus koskee rappaustöitä osoitteessa Puuvillatehtaankatu 6, 33210 Tampere. Rappaustöitä tehdään 30.9.2022 asti klo 6–18. Ennen klo 7 alkavia työpäiviä on enintään 20.

Päätöksen julkaisupäivä on 29.7.2022. Päätös on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 29.7.–5.9.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.9.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 29.7.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

Jaa sosiaalisessa mediassa