Ilmoitus
Meluilmoitukset
9.3.2023 00.01

Kuulutus melupäätöksestä: purku- ja rakennustyöt osoitteessa Tammelan puistokatu 21

Nähtävilläoloaika
-

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 8.3.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. YIT Suomi Oy:n tekemä ilmoitus koskee purku- ja rakennustöitä 20.3.2023–27.2.2026, osoitteessa Tammelan puistokatu 21, Tampere, kiinteistötunnus 837-115-262-1. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita, kuten ponttien asennusta ja purkamista sekä paalutusta, tehdään työmaalla ajoittain arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 9.3.2023. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 9.3.–17.4.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 17.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 9.3.2023

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

Jaa sosiaalisessa mediassa