Ilmoitus
Meluilmoitukset
14.3.2023 00.01

Kuulutus melupäätöksestä: Ojalan koulun ja päiväkodin maarakennustyöt

Nähtävilläoloaika
-

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 13.3.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Proinfra Oy:n tekemä ilmoitus koskee Ojalan päiväkodin ja koulun rakentamiseen liittyviä louhinta-, iskuvasarointi- ja murskaustöitä, joita tehdään 20.3.–31.12.2023 osoitteessa Mossinkaari 2, 33610 Tampere (kiinteistötunnus 837-32-7810-1). Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita tehdään työmaalla arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 14.3.2023. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 14.3.–20.4.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 20.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 14.3.2023

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

 

ympäristönsuojelu
Jaa sosiaalisessa mediassa