Ilmoitus
Meluilmoitukset
1.8.2022 07.57

Kuulutus melupäätöksestä: kiviaineksen murskaus Raholan jätevedenpumppaamon työmaalla

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 29.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Skarta Finland Oy:n tekemä ilmoitus koskee kiviaineksen murskausta Raholan jätevedenpumppaamon rakennusurakkaan liittyen osoitteessa Simolankatu 77. Murskausta tehdään arviolta kuutena päivänä 3.8.-9.9.2022 välisellä ajalla, ma-pe klo 7-18. 

Päätöksen julkaisupäivä on 1.8.2022. Päätös on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 1.8.–7.9.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.9.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 1.8.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto
 

Jaa sosiaalisessa mediassa