Kuulutus melupäätöksestä: kiviaineksen louhinta ja murskaus Lahdesjärvellä

Nähtävilläoloaika
-

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 23.8.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Jarttu Oy:n tekemä ilmoitus koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta Tampereen Lahdesjärvellä hallirakennustyömaalla, osoitteessa Postitorvenkatu 6. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä tehdään 1.29.9.2023. Työaika on arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.0018.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 24.8.2023. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 24.8.2023–2.10.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 24.8.2023

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

Jaa sosiaalisessa mediassa