Ilmoitus
Meluilmoitukset
8.3.2023 00.01

Kuulutus melupäätöksestä: Jääspeedwayn SM-kilpailu Pyynikin urheilukentällä

Nähtävilläoloaika
-

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 7.3.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Hämeen Moottorikerho ry:n tekemä ilmoitus koskee jääspeedwayn henkilökohtaista SM-finaalia, joka järjestetään 11.3.2023 Pyynikin Urheilukentällä, osoitteessa F. E. Sillanpään katu 1, 33230 Tampere. Moottoripyöriä ja äänentoistoa käytetään tapahtumassa kello 10.00–17.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 8.3.2023. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 8.3.–14.4.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 14.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 8.3.2023

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

ympäristönsuojelu
Jaa sosiaalisessa mediassa