Ilmoitus
Meluilmoitukset
18.7.2022 14.03

Kuulutus melupäätöksestä: Deep Purple in concert - ulkoilmafestivaali Hakametsässä

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 18.7.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. RH Entertainment Oy:n tekemä ilmoitus koskee Deep Purple in concert - ulkoilmafestivaalia, joka järjestetään 28.7.2022 Hakametsän jäähallin parkkipaikalla Tampereella. Äänentoistoa käytetään bändien esityksiin tapahtumailtana klo 23.30 asti.

Päätöksen julkaisupäivä on 19.7.2022. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 19.7.–25.8.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.8.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 19.7.2022

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

Jaa sosiaalisessa mediassa