Ilmoitus
Meluilmoitukset
20.2.2023 00.01

Kuulutus melupäätöksestä: betonin murskaus Lahdesjärvellä

Nähtävilläoloaika
-

Ympäristöpäällikkö on hyväksynyt 17.2.2023 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. TYL Sulkavuoren tekemä ilmoitus koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamotyömaan betonitöiden ylijäämäbetonin murskausta Tampereen Lahdesjärvellä varastokentällä, osoitteessa Postitorvenkatu 31. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään työmaalla ajoittain 30.6.2024 asti. Murskausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.0018.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 20.2.2023. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 20.2.2023–29.3.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.3.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 20.2.2023

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto

 

Jaa sosiaalisessa mediassa