Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta

Nähtävilläoloaika
-

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 18.9.2023, dnro LSSAVI/11395/2023 Nordic Ren-Gas Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta synteettisen metaanin tuotantolaitoksen (Power-to-Gas) ympäristöluvaksi sekä toiminnan aloittamisluvaksi, Tampere

Jaa sosiaalisessa mediassa