Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta päätöksestä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös 15.9.2023 pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Tampereen Tohlopinrannan alueella sijaitsevalla kiinteistöllä 837-204-9901-0000

Nähtävilläoloaika 18.9.2023 - 25.10.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa