Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus

Suunnitteilla yliopistollinen hyvinvointikeskus

Kaupin yliopistosairaalan ja oppilaitosten muodostamalle kampusalueelle suunnitellaan uutta hyvinvointikeskusta, joka vastaisi 60 000 asukkaan sosiaali- ja terveysalan peruspalveluista. Muiden tamperelaisten hyvinvointikeskusten tapaan keskuksen palveluihin on tarkoitus kytkeä myös muita palveluita, tässä tapauksessa erityisesti terveysliikuntaa ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Suunniteltu yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus sijaitsisi Kaupin kampusalueella Kuntokadun varrella raitiotiepysäkin läheisyydessä. Tontilla on tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulun käytössä olevia rakennuksia. Se tuottaisi itäisen keskusta-alueen väestölle sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja tarjoaisi samalla oppilaitoksille mahdollisuuden lisätä työelämälähtöistä opetusta ja yliopistolliselle tutkimukselle mahdollisuuden osallistua sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja erikoissairaanhoidon katkeamattomien hoitoketjujen kehittämiseen.

Uutta toimintamallia suunnitellaan KOMAS-TKIO-hankkeessa, jonka sisällöllisenä tavoitteena on kehittää tutkimusalusta ja oppimisen areena tukemaan ja koordinoimaan vaikuttavaa ja monitieteistä peruspalveluiden uudistumista sekä luoda puitteet kehitykselle ja innovaatioille, jotka tapahtuvat osana arjen toimintaa. Lähtökohtana on elämäntilannekeskeinen kehittäminen asiakkaiden kanssa. Hankkeessa vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja osaamista Pirkanmaalla. Hankkeessa työskentelevät Jarkko Lumion lisäksi Lasse Rautniemi (TAU) ja Minna Koskimäki (TAU/TAMK).

Hankkeen valmisteluvaiheita on kuvattu kaupunginhallituksen päätöksessä hakea hankkeelle ministeriön poikkeuslupaa:

Kaupin hyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemus Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019 (§174)

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu etenee, siirtyy hyvinvointialueen valmisteltavaksi (Tiedote 6.6.2022)

Jarkko Lumio
Lisätietoja: Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 508 9988

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kehys

Päivitetty 2.1.2023