Hatanpaan Lukio Pyynikille 2025

Muutamme Pyynikille 2025

Historiallinen ja arvokas Pyynikintie 2 on Hatanpään lukion tulevaisuuden lukiokiinteistö

Tampereen tarvitaan seuraavien vuosien aikana lisätilaa jopa 500:lle uudelle lukiolaiselle. Kaupungin lukioverkkoselvityksen mukaan uutta lukiota ei perusteta, vaan nykyisiä kasvatetaan. Viimeistään vuonna 2025 toiminnassa on uusi suurempi lukio, joka rakentuu nykyisen Hatanpään lukion pohjalle uudessa lukion kasvun mahdollistamassa kiinteistössä.

Hatanpään lukion nykyistä koulurakennusta taas tarvitaan kipeästi perusopetuksen käyttöön - lasten ja nuorten määrä Härmälässä ja Hatanpäällä on kovassa kasvussa.

Muuton taustalla on myös Hatanpään lukion asema Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityisen koulutustehtävän lukiona. "Esittävien taiteiden opetuksen nykytila ja tulevaisuuden koulutuspolut" - työryhmän raportin päävisio oli, että Tampereelle tulee Esittävien taiteiden kampus vuoteen 2030 mennessä. Hatanpään lukio sijoittuu kampukselle.

Olemme haluttu yhteistyökumppani TAMK:n musiikin koulutusaloille, Tampereen konservatoriolle ja Pirkanmaan musiikkiopistolle (PMO), jotka kaikki haluavat sijaita toisiaan ja meitä lähellä mahdollistaen tulevaisuudessa nykyistäkin lähemmän yhteistyön.

Esittävien taiteiden kampus tulee sijaitsemaan Pyynikin historiallisissa maisemissa. Tampereen kaupungin omistamaa Pyynikintie 2:n kiinteistöstä perusparanetaan Hatanpään lukion uusi koulutalo. Suunnittelutyö tehtiin lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Tamperella Pyynikintie 2:n kiinteistö tunnetaan nimellä "Vanha Teku", koska talo on alun perin vuonna 1916 rakennettu ja vuonna 1934 laajennettu Tampereen teknilliseksi oppilaitokseksi. Rakennus on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Historiallisessa kiinteistössä toimi sisällissodan aikana vuonna 1918 mm. Tampereen punakaartin esikunta.

Talon 1-kerroksen suuri yhteinen Monitoimitila ja kerrokset 2-4 tulevat lukion käyttöön. Suunnittelu tehtiin alusta alkaen Musiikin erityisen koulutustehtävän - niin musiikin kuin musiikkiteatterin - tarpeisiin. Tiloihin mahtuu noin 750 lukiolaista. Omat tilansa saa myös opiskeluhuolto.

Osa tiloista tehdään sopiviksi PMO:n ja Konservatorion iltakäyttöä varten. Vanha kiinteistö saneerataan täysin, vanhaa oikeastaan jää vain talon rakenne ja kaunis ulkokuori. Pyynkintielle kuljetaan Ratikalla joko Pyynikintorin tai Metson pysäkeillä pois hypäten.

Lukion edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa. Suunnittelussa on käyty läpi eri tilojen sijainti kiinteistössä, tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, musiikin ja musiikkiteatterin tiloja sekä eri tilojen kiinteitä kalusteita. Suunnittelua on tehty Tampereen kaupungin tilapalvelun johdolla. Hankkeen arkkitehtinä on toiminut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Von Boehm - Renell Oy, joka on erikoistunut juuri koulurakennusten suunnitteluun. Opettajien toiveita on hankkeessa otettu hyvin huomioon mm. äidinkielen ryhmätyötilojen, liikunnan pukeutumistilojen ja musiikin tilojen osalta.

Arkkitehtitoimiston ammattitaidolla - kouluhenkilökuntaa hienosti kuullen - tekemissä pohjapiirroksissa huomiota herättävät tilojen valoisuus ja luokkahuoneiden suuret ikkunat kaikkiin eri suuntiin. Musiikin luokat on sijoitettu alustavasti talon upeisiin "nurkkatorneihin" neljänteen kerrokseen. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu talon 2. kerrosta.

Peruskorjauksen rakennusurakka toteutetaan 2021-2023. Samaan aikaan suunnitellaan tilojen kalustus. 

Pyynikintie 2 on suuri, osin neli-, osin viisikerroksinen rakennus. Lukion lisäksi taloon sijoitetaan perusopetuksen tiloja. Kiinteistön pohjakerrokseen valmistuu Vivi Lönnin koulun käsityön ja kotitalouden luokat. Pohjakerroksessa ja 1. kerroksessa on lisäksi tilat 12-luokkaisen alakoulun väistötiloiksi - tällaisista tiloista on kaupungissa pysyvä tarve ja suunnitelman mukaan kukin väistävä koulu toimii tiloissa aina n. puolentoista vuoden ajan. 1-kerrokseen sijoittuvat lisäksi opiskeluhuollon tilat.

Talon ensimmäisessä kerroksessa on lisäksi suuri yhteinen kouluravintola, valmistuskeittiö sekä noin 400-henkisen yleisön vetävä Monitoimitila. Monitoimitila suunnitellaan Hatanpään lukion Musiikin ja musiikkiteatterin tarpeisiin. Tilassa voidaan järjestää konsertteja ja esimerkiksi syksyn ylioppilasjuhlat. Kevään lakkiaiset ja vanhojen tanssit pidetään jatkossa talon ulkopuolella vuokratiloissa - näin toimivat useimmat muutkin lukiot.

Lukion pääkerrokset ovat talon 2. ja 3. kerroksessa. Toiseen kerrokseen sijoittuvat äidinkielen ja kirjallisuuden sekä luonnontieteiden opetus ja lukion hallinto. Opiskelijakunta saa hallintotilojen läheltä oman kokoustilansa ja loungensa. (Kuva: Hankeselvityksen kuva kiinteistön 2. kerroksen suunnittelusta.)

Hatanpää Pyynikintie 2 hankesuunnittelu

Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat kuvataiteen, kielten ja reaaliaineiden opetustilat. Useat tiloista ovat yhdisteltäviä tai jaettavia mahdollistaen joustavan käytön. Toisaalta ylioppilastutkinnon päivinä luokat voidaan avata suuriksi yhteisiksi koetiloiksi. Liikuntasali ja musiikkiteatterin luokka muodostavat oman liikunnallisen solunsa, jossa mahdollisestaan suurempienkin ryhmien liikunta ryhmää eri tiloihin jakaen.

Neljännen kerroksessa ovat musiikin tilat. Kaksi suurta luokkaa studioineen ja muine oheistiloineen mahdollistaa laajan musiikkitoiminnan. Bänditiloja on lisäksi kiinteistön kellarikerroksessa. Yhteistyökumppanimme Pirkanmaan musiikkipisto ja Tampereen konservatorio ovat olleet kiinnostuneita tasokkaiden tilojen iltavuokraamisesta.

Pyynikitie 2:n liikuntasali on pienehkö ja lukion suurista liikunnan ryhmistä osa liikkuu talon ulkopuolella. Pyynikin ja Eteläpuiston upeat maisemat tulevat tulevaisuuden lukiolaisille tutuiksi. Toisaalta lukiolaiset nykyiseen tyyliin liikkuisivat osalle kursseista muualle. Pyynikin alueella ja keskustan länsipuolella on paljon liikuntatiloja, mutta myös paljon tilojen käyttäjiä. Liikunnan järjestäminen vaatii jatkossa yhteistä suunnittelua muiden alueen toimijoiden kanssa.

Hatanpään lukion Pyynikille sijoittuu kesään 2025. Kiinteistön peruskorjauksen valmistuessa syksyllä 2023 emme vielä pääse tilojen käyttäjäksi, koska tiloja tarvitaan ensin muiden kesken olevien remonttien väistötiloiksi. 

(Artikkelin yläkuva: Tamperelainen / Riina Haapala)

Päivitetty 3.5.2022