Teiskolan kartano

Teiskolan tila muodostui jo 1663. Aluksi kartano vaihtoi alituiseen omistajaa. Vuonna 1794 luutnantti Johan Tammelander osti Teiskolan asettuen sinne asumaan. Kartano on pysynyt nykypäivään asti Tammelander-suvun omistuksessa.

Luutnantti Tammelander alkoi rakennuttaa tilalle uutta päärakennusta, joka vieläkin on kartanoalueen kaunistus. Keittiösiipi on rakennettu myöhemmin. Päärakennusta ympäröi vehmas puisto.

Suurin osa piharakennuksista ja työväenasunnoista on rakennettu 1800-luvun loppupuolella. Kartanon työväestä valtaosa oli palkollisia, tilattomia maatyöläisiä.

 
 

 

Teiskola oli 1880-luvulta lähtien pääosin karjatila. 1900-luvun alussa tilalla alkoi karjanjalostus. Viljelyala kasvoi vuodesta 1880 vuoteen 1912 torppien määrää vähentämällä ja niittyjä sekä soita perkaamalla 42 hehtaarista 120 hehtaariin.

Myös metsänhoitoon alettiin kiinnittää huomiota. Vuonna 1885 tehtiin kartanon metsille ensimmäinen hoitosuunnitelma.

 
 

Kartano sijaitsee Teiskolanlahden töyräällä Teiskolanlahden ja Kirkkojärven välisessä maastossa. Tilalle kuljetaan salmen yli johtavan sillan kautta. Toisaalla on yhteys Näsijärven jyhkeälle Koljonselälle ja toisaalla lempeään Kirkkojärveen. Teiskolaisen maiseman kauneus ja monimuotoisuus näkyy kartanon mailla.