Wikströminn teostietojen sivulleGustaf Fredrik Ahlgrenin rintakuva
© Tampereen kaupunki 2006/
Tampereen nykytaiteen museo