Paluu

Wari (Huari)

Wari-kulttuuri (600-850 jKr.) kuuluu Perun tärkeimpiin esihistoriallisiin kulttuureihin. Se kehittyi Keski-Perun vuoristoisessa Ayacuchon laaksossa paikallisten perinteiden ja Bolivian ylätasankoalueella kukoistaneen Tiwanaku-kulttuurin piiristä kulkeutuneiden vaikutteiden pohjalta. Kulttuurin keskuspaikkana toimi Warin kaupunki, jonka massiiviset rauniot peittävät noin 10-15 km2 alueen.

Wari-vaikutus levisi laajalle alueelle. 700 km Warin kaupungista pohjoiseen ja 250 km kaakkoon sijaitsevat Viracochapampan ja Pikillaqtan keskukset. Niiden vaikuttavat rauniot, samoin kuin Perun etelä- ja keskirannikon runsas Wari-esineistö kertovat kulttuurin levinneisyydestä. Yhtenäisen kulttuurikuvansa takia Wari-kaudesta käytetään nimitystä keskihorisontti.

Wari-valtion on perinteisesti katsottu olleen luonteeltaan sotaisa ja luoneen laajan valtapiirinsä voimapolitiikan avulla. Wari oli luultavasti Andien ensimmäinen keskusjohtoinen valtio ja muodosti pohjan inkavaltiolle. Valtion keskusjohtoiseen ja tehokkaasti organisoituun luonteeseen viittaavat mm. laajan verotyöläisten ylläpitoon ja valvomiseen keskittyneen hallintokeskusverkoston olemassaolo ja kattavan tieverkon rakentaminen.

Wari-valtio näyttäisi puhjenneen kukoistukseensa melko lyhyessä ajassa. Nopeaa nousua seurasi kuitenkin lähes yhtä nopea romahdus, jonka syitä ei vielä tunneta. Itse Warin kaupunki hylättiin vuoden 800 jKr. paikkeilla, mutta mm. Pikillaqtan keskus näyttäisi eläneen pääkaupunkiaan 100-200 vuotta pitempään. Myös taiteessa Wari-vaikutus eli entistä keskustaan kauemmin.

Suurikokoiset ihmiskasvoin koristellut ruukut kuuluvat tyypillisimpiin ja näyttävimpiin Wari-astiamuotoihin. Wari-astioissa on yleensä runsasta maalauskoristelua, ja ne ovat kauniisti kiillotettuja. © Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú - Instituto Nacional de Cultura del Perú, Lima, Peru (Cat. 180)

Wari-kulttuuri omaksui monet uskontonsa ja kuvakielensä peruspiirteet Tiwanaku-kulttuurin piiristä. Kuvassa on Tiwanakun tärkeää Auringon porttia hallitseva Sauvajumala - Wari-Tiwanaku-uskonnon korkein jumalolento - siivekkäiden sanansaattajiensa ympäröimänä. © Antti Korpisaari

Paluu