Tampereen taidemuseo

 


  Kalle Lehtomäki
Luonto ja ihminen
9.3. - 4.5.2003

 
 

Tamperelaisen Kalle Lehtomäen (1905-1999) muistonäyttely on läpileikkaus hänen laajasta tuotannostaan, johon kuuluu laatukuvia, henkilökuvia, asetelmia ja maisemia. Mukana on näkymiä varsinkin Norjasta ja muilta Euroopan-matkoilta, Tampereelta, ympäristöpitäjistä ja ennen kaikkea Suomen Lapista. Pohjoisen kuvaajana hän jatkoi tamperelaisen Gabriel Engbergin perinnettä. Lehtomäki oli myös hyvin suosittu muotokuvamaalari.

Kalle Lehtomäki opiskeli Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä 1928 – 31. Hänen ensisijainen taiteen tekotapansa oli öljymaalaus. Tuotantoon kuuluu myös pastelli- ja vesiväritöitä, mosaiikkeja, lasimaalausta ja puuveistoa. Grafiikan tekniikoista Lehtomäki harrasti erityisesti litografiaa ja puupiirroksia. 

Lehtomäen ilmaisu pitäytyi realismin eri asteissa. Hänen tuotantonsa muodostaa johdonmukaisen jatkumon, jossa ei erotettavissa jyrkkiä käänteitä, ellei sellaisena sitten pidetä 50-luvulla alkanutta abstrahointipyrkimystä. Siinäkin Lehtomäki pitäytyi realistisessa aiheenmukaisessa esitystavassa. Hänen peruslaatunsa oli lyyrinen luontoromantikko, jonka ilmaisu liikkui impressionismin, ekspressionismin ja kubismin jälkimainingeissa. Omimmillaan hän oli herkkien luonnon tunnelmien tallentajana.


Elämäkertatiedot
 

 
  Kalle Lehtomäki - Ihminen ja luonto. Toim. Tapio Suominen. Tampereen taidemuseon julkaisuja 110. Karisto 2003.
12 €