Tampereen taidemuseo

   


     
 
SUOMEN MITALITAITEEN KILTA 40 VUOTTA 
19.3 . -1.5.2005

   
 
Suomen Mitalitaiteen Killan perustamisesta tulee 2005 kuluneeksi 40 vuotta. Juhlan kunniaksi Tampereen taidemuseo järjestää yhteistyössä Killan kanssa laajan mitalitaiteen näyttelyn. Sen ytimessä on runsaan sadan mitalin valikoima Killan kokoelmasta, joka ainaistalletettiin Tampereen taidemuseoon 1989. Täydennyksenä mukaan on otettu myös otos tamperelaisen keräilijän Kustaa Hiekan mitalikokoelmasta sekä kiinnostava kokonaisuus ns. Turun koulukunnan teoksia, jotka edustavat uutta ja kokeilevampaa mitalitaidetta.

Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöiden, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee mitalin tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa.
  
 


Toivo Jaatinen: Panssarit, 1965

Kuva Jari Kuusenaho

 
Yksi Killan toimintamuoto on ollut vuosimitalikilpailujen järjestäminen. Niiden perusteella on toteutetun, tavallisesti valetun taidemitalin saavat kaikki varsinaiset jäsenet. Näyttelyssä vuosimitalit esitellään omana kokonaisuutenaan.


Mitaleita on tuotettu myös laajemmalle yleisölle. Killan ehkä suosituin keräilyn kohde on ollut 1967 aloitettu mitalisarja maamme presidenteistä ja tasavallan presidentti on perinteisesti toiminut Suomen Mitalitaiteen Killan suojelijana. Nyt myös kaikki presidenttimitalit ovat nähtävissä yhdellä kertaa.
Aimo Tukiainen: Urho kekkonen, 1967
Kuva Jari Kuusenaho


 
 
TURUN  KOULUKUNTA

   
   

 

 

Turun koulukunnan mitalitaiteilijat eivät kaikki ole turkulaisia, mutta he ovat tavalla tai toisella sidoksissa Turun taideakatemiaan ja Erik Mäkisen toimintaan sen kuvanveiston opettajana. Ryhmälle on ominaista kokeileminen, rohkeus ja uusien tekemisen tapojen etsiminen. Siksi teokset johdattavat helposti pohtimaan, mitkä ovat ne ehdot, jotka oikeuttavat kutsumaan esinettä mitaliksi. Erik Mäkinen itse toteaa seuraavasti:

Mitalitaiteen historia Suomessa on suhteellisen lyhyt mutta loistelias. Viime vuosina tosin, vaikka mitalituotanto on ollut runsasta, mitalitaide itsessään on polkenut paikallaan ja se on vain harvoin kuulunut taidekoulujen ja –laitosten opinto-ohjelmiin.

Huoli näistä tekijöistä kypsytti minussa päätöksen aloittaa mitalitaiteen opetus Turun kaupungissa. Alussa vaikeuksia tuotti opiskelijoiden jollakin tavoin välinpitämätön asenne tätä ”tylsää taidemuotoa” kohtaan. Nykyään useat kuvanveistoa opiskelevat kokevat mitalitaiteen yhtenä rikkaimmista taiteen ilmaisumuodoista. Tänään me voisimme järjestää korkeatasoisen ja laajan opiskelijoidemme tuottaman mitalitaiteen näyttelyn melkein missä päin maailmaa hyvänsä.
Juha Welling: Fetus, 2000
Kuva Jan Lindgren
Erik Mäkinen: Teloitetut, 2004
Kuva Mauno Honkanen & Outi Järvinen

       
  
 • perustettu vuonna 1965 edistämään ja tukemaan suomalaista mitalitaidetta

 • on mitalinkerääjien, mitalitaiteilijoiden, mitaleja teettävien yhteisöjen, taidemuseoiden, mitalien valmistajien sekä mitalitaiteen tukijoiden yhdysside

 • teettää mitaleita ja avustaa eri yhteisöjä näiden suunnitellessa, hankkiessa ja markkinoidessa taidemitaleita; merkittävä aikaansaannos on ollut Killan oma mitalisarja Suomen tasavallan presidenteistä

 • ylläpitää mitalikokoelmaansa, joka on tallennettu Tampereen taidemuseoon

 • organisoi mitalinäyttelyjä Suomessa ja ulkomailla

 • järjestää mitalitaiteeseen liittyviä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja retkiä

 •   julkaisee Mitalitaiteen vuosikirjaa

 •   järjestää kuvanveistäjille ja kuvanveiston opiskelijoille mitalikilpailuja

 • tukee kuvanveistäjiä apurahoin

 • edustaa Suomea kansainvälisessä mitalitaiteen liitossa FIDEMissä (Fédération Internationale de la Médaille)

 • Mitalitaiteen Killan suojelija on Tasavallan Presidentti. Kilta saa toimintaansa avustusta opetusministeriöltä.

 

   
 


Mitalitaiteen Killan jäseneksi

Killan jäseniksi voivat liittyä mitalitaiteesta kiinnostuneet henkilöt, taidemuseot ja niitä ylläpitävät yhteisöt. Lisäksi Killan kannattajajäseniksi on liittynyt yrityksiä ja liikelaitoksia. Ne ovat teettäneet mitaleita, niillä on mitalikokoelmia, ne haluavat Kiltaan liittymällä edistää ja tukea mitalitaidetta sekä seurata sen kehitystä.

Kukin jäsen saa jäsenmaksua vastaan jäsenetuna Mitalitaiteen Killan teettämän vuosimitalin sekä Mitalitaiteen vuosikirjan. Jäsenmaksu on 85 euroa, taiteilijajäsen 8,50 euroa ja kannatusjäsen 400 euroa.

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry.


PL 311, 00101 Helsinki
puh. (09) 4050 9539