Tampereen taidemuseo

   


 


Delicate Monster  -
Huomaamaton hirviö 
Richard Humann
11.9 - 31.10.2004


   
 

Ihminen on aina pyrkinyt ratkaisemaan olemassaololleen keskeisen henkisen monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden arvoituksen. Taide on tämän pyrkimyksen muinaisin ilmentymä. Jopa kaikista abstrakteimmassa, kielellisesti ja käsitteellisesti vaikeimmin tulkittavissa muodoissaan taide on sekä filtteri että peili, joka kertoo halustamme ymmärtää itseämme, toisiamme ja maailmaa, jossa asumme. Richard Humannin, newyorkilaisen taiteilijan ja luovan ajattelijan teoksissa halu ymmärtää sykkii voimakkaana ja ajankohtaisena. Huomaamaton hirviö, viiden projektorin videoinstallaatio, jonka Humann on toteuttanut Tampereen taidemuseolle, tutkii inhimillisen kärsimyksen ja sekasorron metafysiikkaa siinä muodossa kuin se ilmenee hänen kanssaihmistensä kasvojen ja äänten maisemassa. Teoksessa esiintyvät henkilöt ovat New Yorkin asukkaita, jotka kokivat paikanpäällä, kuten taiteilija itsekin, syyskuun 11. päivän 2001 fyysisen ja henkisen terrorin ja jotka elävät edelleen tapahtuman kauaskantoisten jälkimaininkien pyörteessä. Huomaamaton hirviö kutsuu yleisön Tampereella pohtimaan kaukana tästä rauhallisesta, turvallisesta kaupungista suoritetun väkivaltaisen iskun aiheuttamaa traumaa. Hypnotisoivalla kuvien ja sanojen yhdistelmällä Humannin teos kertoo meille inhimillisen kärsimyksen yleismaailmallisuudesta, psyykkisestä järkytyksestä, joka ei tunne kansallisia rajoja, poliittisia värejä tai sukupuolieroja. Huomaamaton hirviö muistuttaa meitä ehkä myös sotien aiheuttamista yhteiskunnallisista arvista, jotka koristavat kaikkien maiden kansallista historiaa, muiden muassa Suomen, joka sodan kurimuksessa vuosina 1939 - 1944 menetti noin 5 prosenttia koko miespuolisesta väestöstään.
RICHARD HUMANN
Kuva Jari Kuusenaho

  Me elämme syntymien ja kuolemien täplittämässä maastossa, mutta näiden mahtavien biologisten tapahtumien merkitys pelkistyy ihmisyhteisöissämme symbolien muotoon. Humannin videoteos Tampereen taidemuseossa nostaa silmiemme eteen symbolisen kuvajaisen, joka on yhtä muinainen kuin se on ennennäkemätön, vertauskuvan, jonka tunnistamme, mutta jota emme voi luokitella tai sijoittaa tiettyyn paikkaan tai aikaan, koska se syleilee kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja kielellisiä rajoja samalla ylittäen ne kaikki. Syyskuun 11. päivän iskun taiteellisena kaikuna Huomaamaton hirviö on ankkuroitunut katoavista ihmisäänistä muovattuun maaperään, jota ei voi käsin kosketella. Kuten tuo traumaattinen tapahtuma jälkivaikutuksineen, Humannin teos on kuin tukahdutettu primitiivinen huuto, joka kertoo meille ihmiskunnan tämänhetkisestä tilasta tavalla, jota ei voi tulkita valistusajan logiikan tai aakkosten avulla. Olemme kuulleet tämän äänen aikaisemminkin - se kantautuu korviimme yhtä voimakkaana äänisymbolina kuin rakastetun lapsen itku - mutta sen tarkka merkitys säilyy yhtä suurena mysteerinä kuin se on täytynyt olla jo aikojen alussa. Taide, runous ja musiikki avaavat kenties ainoan yhteiskunnallisen ikkunan, jonka kautta voimme kurottaa ajatuksemme ja mielikuvituksemme ymmärtääksemme paremmin tilan ja ajan kehtoon lukittua olemassaolomme symboliikkaa, yleismaailmallista ja yhteiskunnallista identiteettiämme.

 
  Delicate Monster - Huomaamaton hirviö näyttely on esillä Tampereen taidemuseossa 11.9 - 31.10.2004. Museo on avoinna ti - su klo 10 - 18. Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 15.