Tampereen taidemuseo

   


 

Kokoelmat kutsuvat - 
helmiä varastojen varjoista

13.11.2004 - 2.1.2005

 

 

 
Tampereen taidemuseon museonjohtajan, Janne Gallen-Kallela-Sirénin ensimmäinen tutustumissukellus museon taideteosvarastoihin tuotti näyttelyn, joka esittelee reippaasti ja yllättäenkin vanhan ja uuden taiteen välisiä rinnastuksia, teemoja, jotka eri muodoissa toistuvat eri aikakausien taiteessa. Näyttely kyseenalaistaa kronologisesti jaksotetun taidehistorian kaavat ja havainnollistavien esimerkkien välityksellä kutsuu katsojan osallistumaan länsimaisen kuvataiteen ja kulttuurin kehityshistorian uudelleenarviointiin. Samalla näyttely kertoo myös taidemuseon kokoelmien laaja-alaisuudesta.


 
 


Joseph Alanen
Lemminkäinen ja suuri käärme, 1919 - 20
tempera kankaalle
kuva Jari Kuusenaho


 
Näyttelyn punaisen langan muodostaa Vuoden nuori taiteilija-kokoelmaan kuuluvien teosten vuoropuhelu vanhemman taiteen kanssa. Nuorta taidetta museon kokoelmiin on hankittu systemaattisesti vuodesta 1985 lähtien. Kautta linjan teokset ovat edustaneet ajankohtaisinta suomalaista nykytaidetta. Nyt niitä voi rinnastaa kuvataiteen traditioon 1700-luvulta alkaen.

Näyttelyssä on useita teemoja kuten esim. ihmiskuvaus, maisema, luonto, asetelma, historia, kuolema, jumaluus. Katsoja voi löytää omia tarinoita ja rinnastuksia, omia helmiään. Esimerkiksi Susanne Gottbergin sarjalliset talot Tove Janssonin öisen kaupunkikuvan rinnalla puhuvat samaa kieltä, Hugo Simbergin ja Kristian Krokforsin teoksissa yksityiskohtien summa muuttuu monumentaaliseksi kokonaisuudeksi, Nanna Suden ja Elin Danielson-Gambogin maalaukset luovat Italian hehkua pimeyteen. Kuoleman ja kuolemattomuuden kuvataiteelliseen symboliikkaan voi puolestaan tutustua galleriassa, jota vartioi ihmisruumiin muotoon veistetty muinaisegyptiläinen hauta-arkku.

Yhteydet voivat yllättää: Esko Männikön karu valokuvatutkielma suomalaisesta miehestä kohtaa sukulaissielun Akseli Gallen-Kallelan isän Peter Wilhelm Gallénin vakavailmeisessä muotokuvassa, ja Osmo Rauhalan Suden hetken pelkistetty dynamiikka ja mystiikka heijastuu Joseph Alasen eeppisiä voimia tavoittelevassa maalauksessa Lemminkäinen ja suuri käärme. Erityisesti näyttelyn modernin taiteen osio valaisee, miten ihmisen käsitys itsestään ja häntä ympäröivästä maailmasta muuttuu ajan saatossa. Taidemuseon kokoelmat kutsuvat katsojaa pohtimaan miten kuvataide peilaa näitä muuttuvia käsitteitä.
 
 

Ferdinand von Wright
Teeripari, 1864
öljy kankaalle


 

 
Tiedustelut
Museosihteeri Marjatta Mäkinen, puh. (03) 314 66580
Museoamanuenssi Tapio Suominen, puh. (03) 314 66583 

 

|